En introduktion till avkastningskurvan


Minns att den korta räntan sätts av RB (ik), som motsvarar den vänstra delen av kurvan och att den långa räntan (iL) bestäms av marknaden (och indirekt av RB).

i_{K}=i(M^{s})

i_{L}=i(\pi^{e})

Mao, korta räntan beror på utbudet av pengar och den långa på inflationen (och därigenom indirekt på förväntningar om den korta räntan).

Vad kan vi då säga om utseendet på figuren ovan? Pja, RB tycks ha satt en låg ränta (kortränta) i nuläget men förväntas höja den på sikt allteftersom. Om vi ska analysera det här ur ett konjukturperspektiv kan vi förmoda att marknaden förväntar sig goda tider eftersom räntan förväntas höjas på sikt för att stävja inflationen. Efter det att vi passerat kurvans topp förväntas räntan sjunka – på sikt förväntar sig marknade m a o att en svagare konjuktur.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s