Kontraktiv marknadsoperation


Givet en kontraktiv marknadsoperation ökar räntan i tidpunkten t0. Vad händer med produktionen över tiden enligt ASAD?

Det här gjorde vi på gruppövning 3, fast vi illustrerade med ISLM och ASAD.  Det horisontella strecket visar den naturliga nivån av BNP, i tidpunkten to ökar räntan. Effekten på Y är som bekant negativ, eftersom investeringarna kommer att minska, detta sker omedelbart varför vi får en diskontinuerlig kurva ovan.  Därefter sker en anpassning där P minskar, varpå det reala penningutbudet ökar (sänker räntan) vilket kommer skifta skifta AS ner till dess att vi är tillbaka på Yn.

Advertisement

2 thoughts on “Kontraktiv marknadsoperation

  1. Sara

    Hej Hans,
    Bara för att bli säker på att jag har förstått PS skiftningen rätt. När det sägs att konkurrensen har utökat så borde man väl tänka att det är närmare perfekt kunkurren där u (mi, kan inte skriva den rätt) är noll. Alltså borde den sjunka och när den sjunkar så skiftar PS uppåt.

    Stämmer det?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s