Real BNP


Antag att nominell BNP var 400 miljarder SEK år 2000. Antag vidare att nominell BNP var 420 miljarder SEK år 2001 samt att inflationen var 5% mellan år 2000 och 2001. Hur kan det komma sig att real BNP inte ökar alls?

Real BNP-tillväxt = Förändringen i Nominell BNP – Förändringen i pris, det ges av:

\mathbf{\Delta Y_{Real}= \frac{\Delta Y}{Y}=\frac{\Delta Y_{Nominell}}{Y_{Nominell}}-\frac{\Delta P}{P}}

Vi vet att förändringen i pris är

\mathbf{\frac{\Delta P}{P}=5\%}

och att förändringen i Nominell BNP är

\mathbf{\Delta Y_{Nominell}=\frac{\Delta Y_{Nominell}}{Y_{Nominell}}=\frac{Y_{t+1}-Y_{t}}{Y_{t}}=\frac{420-400}{400}=5\%}

Således, real BNP-tillväxt  ges av:

\mathbf{\Delta Y_{Real}=5\%-5\%=0}

Den reala tillväxten är 0! Med andra ord är ökningen i nominell BNP enbart prisökningar. Om den reala tillväxten är 0 och vårt basår är 2000 (dvs uttryckt i 2000 års priser) har real BNP inte ökat alls. Minns att vid basåret sammanfaller real och nominell BNP, om vi använder år 2000 som basår är både nominell och real BNP 400 miljarder SEK.

Eftersom den reala tillväxten är noll mellan år 2000-2001 är real BNP, uttryckt i 2000 års priser, 400 miljarder SEK.

a) är fel eftersom den reala tillväxten är noll.

c) är fel eftersom Real BNP uttryckt i 2001 års priser är 420. Återigen, minns att vid basåret sammanfaller real och nominell BNP.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s