Utsläpp


Antag att två företag har olika marginalnytta av att släppa ut föroreningar: MSB1 =100-Q och MSB2=100-2Q.

Rita kurvorna och förklara vad som händer när utsläppen är oreglerade.

Här har jag ritat in röd=MSB2 och grön=MSB1. Den svarta linjen är de två kurvorna horisontellt aggregerade. Utan att reglera utsläppen här, släpps 150 ut. 150 är BAU-business as usual och motsvarar maximala utsläpp från båda företagen, dvs, 100 + 50. Notera att det röda företaget har dyrast rening, då kurvan är brantare.

Antag att politikerna vill minska utsläppen till en samhällsekonomiskt effektivnivå. Marginalkostnaden för utsläppen är beräknad till MSC = Q. Illustrera i diagram och beräkna hur stor den totala önskade minskningen är.

Där MV=MCtot finnes den effektiva punkten vid P=60 och Q=60. Där renas 150-60 Q, dvs 90Q totalt. Följer vi enligt P=60 ser vi att gröna företaget renar 60 och det röda renar 30. Gröna företaget renar mer, eftersom det är billigast att rena där.

Visa även hur handel med utsläppsrätter är en effektiv metod för att uppnå den önskade utsläppsminskningen.Vilken kvantitet kommer de företagen släppa ut efter det att de handlat med utsläppsrätterna.

Ok, då måste vi sätta in utsläppsrätter för respektive företag. Om vi antar att varje företag måste rena Q=45, dvs dela lika på utsläppsmålet Q=90:

Givet ingen handel och en reglering på Q=45 för vardera landet uppstår DWL enligt röd streckning, som är avvikelsen från den effektiva allokeringen.

Givet handel, kommer det röda företaget (som har dyrast rening) vilja köpa utsläppsrättigheter från det gröna företaget. Detta sker till priset 60 och de kommer handla med varandra tills Qgrön=40 och Qröd=20.

DWL elimineras. Everybody wins!

Advertisement

13 thoughts on “Utsläpp

   1. J

    Mctot=100-(2/3)Q

    Hur studerar man kurvan och kommer fram till den? Ena företag har lutning -2Q och den andra -Q, hur ska man tänka? Den med brantast lutning delat med de två summerat?

    Reply
 1. Katharina

  Hej,

  jag förstår inte riktigt varför man räkna ihop kurvorna horisontellt. Är utsläpp inte en icke-exkluderbar kollektiv vara och skulle man då inte räkna ihop kurvorna vertikalt? Eller har jag förstod helt fel?

  Tack på förhand!

  Reply
 2. F

  “Följer vi enligt P=60 ser vi att gröna företaget renar 60 och det röda renar 30.” Hur ser man detta? Från Q=60 är det väl uppdelat i 40 gröna och 20 för de röda, är det då för att förhållandet är samma när det gäller total-renad-kvantitet, dvs 150-60.. 90.. och då blir det att gröna renar 60 och röda 30? Tacksam för klarhet kring detta.

  Reply
 3. Sebastian

  “Om Mctot=100-(2/3)Q, vilket vi får ut om vi studerar kurvan,

  och MV=Q sätter vi

  100-(2/3)Q=Q

  (5/3)Q=100
  5Q=300
  Q=60, och då är P=60”

  Säkert jag som är dum men hur får du (5/3)Q=100 ?
  Jag hänger inte riktigt med i hur du löser ekvationen. Tacksam om du förklarar lite tydligare.

  Tack på förhand.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s