Om elasticitet


9. Om efterfrågans priselasticitet för ananas är – 0.75, kommer en 4% ökning i priset på ananas att leda till:

A. 3% minskning i efterfrågad kvantitet av ananas

B. 3% ökning i efterfrågad kvantitet av ananas

C. 4% minskning i efterfrågad kvantitet av ananas

D. 3/16% ökning i efterfrågad kvantitet av ananas

 

Formeln:

% delta Q / % delta P = Ep , jag brukar skriva det som (delta Q/delta P)*(P/Q), men i det här fallet gör vi bäst i att titta på den förra. Den beskriver naturligtvis samma sak, men i procent, och det är ju det vi ska arbeta med.

Således;

-0,75 = % delta Q/4 %, sen löser vi ut % delta Q!

-0,75*4 = % delta Q

delta Q = – 3 %

M a o minskar efterfrågan på ananas med 3 % givet en höjning av priset med 4 %.

Ok?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s