Om crony capitalism, tolerans och effekterna av handel.


Gillar konceptet att blanda populärkultur med nationalekonomi. Bland annat tar de upp crony capitalism som i korta ordalag beskriver statligt omfamnande till av staten utvalda företag. Vanligen är det något som hatas av väljare längst med hela åsiktsdistributionen men som i skymundan praktiseras mellan folkvalda politiker och stora företag. Äckligt.

En annan sak de tar upp är hur handel ökar tolerans. Handel äger rum mellan människor då båda parter på något sätt gynnas av transaktionen, du har mindre skäl att ogilla någon du tjänar pengar/nytta på. Finns en hel del forskning i ämnet, bland annat har min före detta kollega Niclas Berggren och Therese Nilsson ett välskrivet papper i ämnet (länk till pappret).

“The mechanism is that a practice of commercial interaction and trade induces people to understand others and to not see them as threatening. In a society that increasingly experiences this, more tolerance could be the result.”

Nominell BNP-tillväxt


Antag att real och nominell BNP båda var 200 miljarder SEK år 2000. Antag vidare att real tillväxt mellan år 2000 och 2001 var 2% och inflationen samma tid var 3%. Vad är nomonell BNP år 2001?

Detta innebär att år 2000 är både Nominell och Real BNP 200 miljarder. Kom ihåg att nominell BNP ökar både vad gäller priser och kvantitet.

Minns detta:

\mathbf{BNP_{Nominell} = P*Y}

Nominell BNP stiger även om kvantiteterna är oförändrade, dvs stiger med prisökningar SAMT kvantitetsförändringar. Alltså kan vi räkna ut Nominell BNP genom att lägga ihop inflation och real tillväxt, dvs, 3+2 = 5%.

Således: 1.05*200 =210.

För den som vill gräva ner sig i matte kan vi resonera så här:

\mathbf{BNP_{Real} = \frac{Y_{Nominell}}{p}}

Den Reala tillväxten ges av:

\mathbf{\Delta BNP_{Real} = \frac{\Delta Y_{Nominell}}{Y_{Nominell}}-\frac{\Delta P}{P}}

Vi vet att den reala tillväxten är 2% och att förändringen i pris (inflationen) är 3%, således:

\mathbf{0.02 = \frac{\Delta Y_{Nominell}}{Y_{Nominell}}-0.03}

Då vet vi att

\mathbf{ \frac{\Delta Y_{Nominell}}{Y_{Nominell}}=\frac{x-200}{200}=0.05}

\mathbf{x=210}

Phillipssambandet


I arbetsmarknadskapitlet lärde vi oss att om variablerna mu och z ökar, så skiftar PS kurvan ner och ökar den naturliga arbetslösheten. Men på den orginala Phillipskurvan innebär en ökning av mu och z att inflationen ökar vilket innebär att arbetslösheten istället minskar… Hur går det resonemanget ihop?

Vi börjar med att beskriva vad som händer i WSPS.

Här beskrivs vad som händer för en ökning i z alternativt, en ökning av mu. Effekten är densamma, den naturliga arbetslösheten ökar. Vi fokuserar på den senare där en ökning av mu leder till en högre naturlig arbetslöshet. Hur det ser ut i ASAD beskrivs väl i boken på sidan 178-179.

Om vi tänker oss Phillipssambandet i termer av

\mathbf{\pi_{t}-\pi_{t-1}=-\alpha(u_{t}-u_{n})}

Vi har hittills konstaterat att den naturliga arbetslösheten ökat, det innebär

\mathbf{u_{t}\textless u_{n}\rightarrow\pi_{t}\textgreater \pi_{t-1}}

att inflationen i tidsperiod t är högre än föregående period om den naturliga arbetslösheten är större än arbetslösheten i period t. Alltså; initialt är den faktiska arbetslösheten lägre än den naturliga (eftersom den naturliga har ökat) samtidigt som inflationen ökar.

På sikt sammanfaller den faktiska och naturliga arbetslösheten enligt följande

\mathbf{u_{t}=u_{n}}

Det vill säga,  den faktiska arbetslösheten ökar till den nya, naturliga nivån.

Sammanfattningsvis; I WSPS ökar den naturliga arbetslösheten till följd av större mu. Enligt phillipssambandet, om den naturliga arbetslösheten ökat, kommer faktisk arbetslöshet att vara lägre än den naturliga och inflationen stigande.

Notera att för den ursprungliga Phillipskurvan pratade man inte om någon naturlig arbetslöshetsnivå, när kunde staten acceptera en hög inflation och bibehålla en låg arbetslöshet för all framtid. Friedman och Phelps ifrågasatte detta, och fick rätt (se sid 194).

Sparande


Stängd ekonomi (Y=C+I+G)

I=500

(T-G)=-100, dvs ett budgetunderskott.

Hur stort är bruttosparandet i landet?

Privat sparande ges av

S=Y_{D}-C

S=Y-T-C

I jämvikt

Y=C+I+G

subtrahera T från båda sidor, och flytta C till vänsterled. Då har vi;

Y-T-C=I+G-T

Då ser vi att vänsterledet är det privata sparandet S, som ovan!

S=I+G-T

vilket är samma som

S=I -(T-G)

In med siffrorna!

S=500-(-100)=600

Lite om arbetsmarknad


Antag att arbetslöshetsersättningen sänks.

Jämvikten ges av

\mathbf{\frac{1}{1+\mu}=\frac{W}{P}}

Vilket också kan skrivas som

\mathbf{\frac{1}{1+\mu}=F(u, z)}

I det här fallet skiftar WS-kurvan eftersom catch-all-variabeln z ändras, vilket som definierar skift av WS (längs med rör vi oss vid förändring av de variabler som finns på axlarna). WS skiftar ner så det blir en lägre reallön för varje given nivå på den naturliga arbetslösheten.

Resultatet av en sänkt arbetslöshetsersättning blir lägre naturlig arbetslöshet och reallönen är oförändrad. M a o så skiftar WS längs med PS-kurvan, alltså till en given reallön.

Så lite om PS..

I vänsterled av ekvationen ovan har det som i det här fallet blir ett intercept för PS-kurvan. Mu är graden av konkurrens där mu=0 visar perfekt konkurrens. Om mu blir lägre skiftar PS kurvan upp vilket ökar reallönen och minskar den naturliga arbetslösheten. Om mu blir högre (konkurrensen minskar) skiftar PS ner vilket sänker reallönen och ökar den naturliga arbetslösheten.

Nytta med nöje


Del II – Keynes vs. Hayek

Genialt.

Har markerat några grejer ni texten som ni kan relatera till tidigare undervisning och blogginlägg.

“Fight of the Century” Lyrics.

Written by John Papola and Russ Roberts

KEYNES

Here we are… peace out! great recession
thanks to me, as you see, we’re not in a depression
Recovery, destiny if you follow my lesson
Lord Keynes, here I come, line up for the procession

HAYEK
We brought out the shovels but we’re still in a ditch…
And still digging. don’t you think that it’s time for a switch…
From that hair of the dog. Friend, the party is over.
The long run is here. It’s time to get sober!

KEYNES
Are you kidding? my cure works perfectly fine…
have a look, the great recession ended back in ’09.
Surely, I deserve credit. Things would have been worse
All the estimates prove it—I’ll quote chapter and verse

HAYEK
Econometricians, they’re ever so pious
Are they doing real science or confirming their bias?
Their “Keynesian” models are tidy and neat
But that top down approach is a fatal conceit

REFRAIN
Which way should we choose?
more bottom up or more top down
…the fight continues…
Keynes and Hayek’s second round

it’s time to weigh in…
more from the top or from the ground
…lets listen to the greats
Keynes and Hayek throwing down

KEYNES
we could have done better, had we only spent more
Too bad that only happens when there’s a World War
You can carp all you want about stats and regression
Do you deny World War II cut short the Depression?

HAYEK
Wow. One data point and you’re jumping for joy
the Last time I checked, wars only destroy
There was no multiplier, consumption just shrank
As we used scarce resources for every new tank

Pretty perverse to call that prosperity
Rationed meat, Rationed butter… a life of austerity
When that war spending ended your friends cried disaster
yet the economy thrived and grew ever faster

KEYNES
You too only see what you want to see
The spending on war clearly goosed GDP
Unemployment was over, almost down to zero
That’s why I’m the master, that’s why I’m the hero

HAYEK
Creating employment’s a straigtforward craft
When the nation’s at war, and there’s a draft
If every worker was staffed in the army and fleet
We’d be at full employment with nothing to eat

REFRAIN

HAYEK
jobs are the means, not the ends in themselves
people work to live better, to put food on the shelves
real growth means production of what people demand
That’s entrepreneurship not your central plan

KEYNES
My solution is simple and easy to handle..
its spending that matters, why’s that such a scandal?
The money sloshes through the pipes and the sluices
revitalizing the economy’s juices

it’s just like an engine that’s stalled and gone dark
To bring it to life, we need a quick spark
Spending’s the life blood that gets the flow going
Where it goes doesn’t matter, just get spending flowing

HAYEK
You see slack in some sectors as a “general glut”
But some sectors are healthy, and some in a rut
So spending’s not free – that’s the heart of the matter
too much is wasted as cronies get fatter.

The economy’s not a car, there’s no engine to stall
no expert can fix it, there’s no “it” at all.
The economy’s us, we don’t need a mechanic
Put away the wrenches, the economy’s organic

REFRAIN

KEYNES
so what would you do to help those unemployed?
this is the question you seem to avoid
when we’re in a mess, would you just have us wait?
Doing nothing until markets equil-i-brate?

HAYEK
I don’t want to do nothing, there’s plenty to do
The question I ponder is who plans for who?
Do I plan for myself or leave it to you?
I want plans by the many and not by the few.

We shouldn’t repeat what created our troubles
I want real growth not just a series of bubbles
Let’s stop bailing out losers and let prices work
If we don’t try to steer them they won’t go berserk

KEYNES
Come on, Are you kidding? Don’t Wall Street’s gyrations
Challenge your world view of self-regulation?
Even you must admit that the lesson we’ve learned
Is more oversight’s needed or else we’ll get burned

HAYEK
Oversight? The government’s long been in bed
With the Wall Street execs and the firms that they’ve led
Prosperity’s all about profit and loss
When you bail out the losers there’s no end to the cost

the lesson I’ve learned? It’s how little we know,
the world is complex, not some circular flow
the economy’s not a class you can master in college
to think otherwise is the pretense of knowledge

REFRAIN

KEYNES
You get on your high horse and you’re off to the races
I look at the world on a case by case basis
When people are suffering I roll up my sleeves
And do what I can to cure our disease

The future’s uncertain, our outlooks are frail
Thats why free markets are so prone to fail
In a volatile world we need more discretion
So state intervention can counter depression

HAYEK
People aren’t chessmen you can move on a board
at your whim–their dreams and desires ignored
With political incentives, discretion’s a joke
The dials you’re twisting… are just mirrors and smoke

the market’s a process where we can discover
the most valuable ways to serve one another
we need stable rules and real market prices
so prosperity emerges and cuts short the crisis

REFRAIN
Which way should we choose?
more bottom up or more top down
the fight continues…
Keynes and Hayek’s second round

it’s time to weigh in…
more from the top or from ground
…lets listen to the greats
Keynes and Hayek throwing down