Category Archives: Mikroekonomi

Exempel och förtydliganden.

Arbetsmarknad


Är lite tidigt ute med detta. Lägger ni detta på minnet kommer ni kanske skratta åt det inför gruppövning 6 då vi går igenom liknande logik.

Grabben ovan vill att staten ska reglera lönenivåerna för att skydda sitt arbete och sin lön från konkurrens. Ett problem som uppstår när staten inför sådana minimilöner (i Sverige är minimilönerna reglerade genom kollektivavtal) är att lågproduktiv arbetskraft trycks ut från arbetsmarknaden, något som inom nationalekonomin ofta problematiseras genom den så kallade insider- outsiderhypotesen.

Mikrotentan


Inte hänga läpp nu.

Vet att många av er blev besvikna, så jag tänkte att några uppmuntrande ord är på sin plats.Minns att det är en svår kurs, och jag fann tentan ni fick svår relativt föregående år. Resultatet blev därefter.

Själv har jag skrivit många omtentor, i synnerhet i början av min utbildning och så är det för många. Vet också att det var första tentan för många av er.

Jag har  funnit att de kurser jag behärskar bäst, är just de som jag skrivit omtenta i.  Två intensiva tenta-panik-plugg-perioder under en längre tid får ämnet att sjunka in, och med en större sannolikhet att också stanna kvar. Många av er som skriver omtentan och klarar den kommer förmodligen på sikt att komma ihåg mer än de som klarade den på första försöket och fick C.

Det här var bara en tenta och blott en parentes i era liv, ni fixar det nästa gång.

Inkomst och substitutionseffekt vid inferior vara


Antag att Per konsumerar Fanta och Pepsi. Visa hur Pers optimala konsumtion påverkas av att priset på Fanta sjunker om Fanta är en inferiör vara. Rita ut inkomst och substitutionseffekterna.

Utgångsläge: röd prick. Fanta blir billigare varför vår svarta budgetlinje skiftar ut och blir grön linje: Nu konsumerar vi i nya, lila punkten.

Därefter utgår vi från den nya, gröna linjen och förflyttar den parallellt tills den tangerar den gamla, blåa, i-kurvan. Det sammanfaller i den turkosa pricken.

Röd-turkos: Substeff

Turkos-lila: Inkomsteff

Röd-lila: Total eff.

Notera att substeffekten är alltid positiv vid prissänkning, Fanta blir billigare och då byter vi ut pepsi mot fanta. Inkomsteffekten – effekten av att vi blivit relativt rikare, går åt ett annat håll – vilket definierar en inferior vara.

 

Ahhhhhh!


Svarar så fort jag kan, men har mycket annat att göra. Ett STORT tack till signaturen Gustaf som bistår med svar på många inkomna frågor. Om ni ser en fråga ni behärskar, don’t leave it hanging.

En positiv extern effekt


Tenta 17 maj 2009, fråga 10.

Antag att ett vaccin mot en höggradigt smittsam och farlig sjukdom utvecklas. Ju fler som vaccinerar sig ju lägre blir risken att även icke-vaccinerade personer smittas.
Beskriv privata och samhälleliga intäkter av vaccin i ett diagram.

Antag att marginalkostnaden för vacciner är konstant. Leder marknadskrafterna till en samhällsekonomiskt effektiv vaccinering?

Om inte, hur kan en skatt eller subvention leda till effektivitet? Förklara med hjälp av diagrammet.

Lite modifieringar här i svaret. I den yttre efterfrågekurvan har vi lagt till en positiv extern effekt av vaccinet, det vill säga, kurvan består både av den privata marginalvärderingen + samhällets värdering. Den inre är således enbart den privata MV.

Den nedre kurvan som kallas extern MV i facit, har jag döpt om till positiv externalitet. Detta för att klargöra att den förklarar precis samma sak som avståndet mellan de två övre kurvorna. Således en ganska onödig grej som inte krävs för full poäng.

DWL är de vaccinationer som samhället efterfrågar men som på en oreglerad marknad (i modellen) inte uppfyller samhällets efterfrågekrav. En subvention är att föredra, dessvärre glömde jag att rita ut den. Förskjut MC-kurvan ned så att den skär den privata efterfrågekurvan precis vid Q*.

Restuppgifter+lilleputt


1. Det är inte bara i mina grupper som det fattas restuppgifter, vänligen kontrollera er studentmail!

 

2. Det florerar en tentafråga om landet Lilleputt som handlar om alternativkostnad i form av ägg och pilar. Är det någon som känner till om facit till den uppgiften är felaktig? Jag får nämligen inte ihop det. Om det är rätt; förklara fördelningen av alternativkostnaderna i en kommentar nedan.

 

Importkvot


I en liten öppen ekonomi införs en importkvot. Visa i ett diagram effekterna på inhemsk produktion, pris och inhemsk efterfrågan. Visa också effekterna på producentöverskott och konsumentöverskott samt total välfärd när importkvoten införs.

I utgångsläget har vi följade

Där Pv=världsmarknadspris och Pa=autokratipriset. Importens storlek noteras längst ner.

Sen begränsas importen med en importkvot

Pk=kvotpriset

Konsumentöverskottet minskar med ytorna A+B+C+D, de får ju inte konsumera så mycket av de utländska varorna som de vill.

Producentöverskottet ökar med A, inhemska producenter gnuggar händerna då importen från utländska producenter minskar.

Utländska producenter får intäkterna C, (vid tull tillfaller den intäkten till staten)

Total välfärdsförlust är B+D, pga undanträngda transfereringar.

Fotnot: Man behöver inte krångla med en ny utbudskurva, det räcker med två horisontella streck vid Pk och Pv, ni får ju ut samma ytor.