Sluten ekonomi, jämviktsinkomsten


Antag att C=200+ 0,75(Y-T) och att I=G=T=100. Beräkna Y och C.

I en sluten ekonomi ges Y av Y=C+I+G. Notera att vi skiter i Nx, ekonomin är sluten. Sätter vi in C har vi:

Y=200+0,75(Y-T)+I+G

Sen sätter vi in alla siffror vi har:

Y=200+0,75(Y-100)+100+100

Y=400+0,75(Y-100)

Y=400+0,75Y-75

Y-0,75Y=325

0,25Y=325

Y=325/0,25

Y=1300

Nu när vi har allt kan vi räkna ut C, och därigenom kan vi se om allt stämmer:

C=200+0,75(1300-100)

C=1100, vi sätter in det i Y och det borde ju bli 1300 som vi kom fram till innan:

Y=C+I+G = 1100+100+100 =1300

…och det stämmer ju!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s