Monopolfråga


Ett monopolföretag säljer 100 000 munskydd och säljs till 7,5 kr styck varvid ATC är 6 kr varav 4 kr är AVC , det är också här AVC är som lägst. Hur maximerar monopolföretaget sin vinst?

Med den information vi har kan vi rita upp följande.

  1. Rita upp figuren med P och Q på axlarna och sedan den yttre linjen, efterfrågekurvan (D).
  2. MR-kurvan är dubbelt så brant som D-kurvan och skär alltid Q-axeln vid hälften av var D-kurvan skär Q-axeln medan de utgår från samma punkt på P-axeln.
  3. Vi vet att monopolisten vinstmaximerar vid kvantiteten där MR=MC, dvs där MC skär MR-kurvan. Vi vet också att det sker vid Q=100,000. Priset läses av på D-kurvan, vi följer alltså den vinstmaximerande kvantiteten upp till D-kurvan, där vi kan skriva in 7,5.

Var på P-axeln är MR=MC? Vi kan börja med att konstatera att AVC är som lägst när den korsar MC, och att MC korsar MR i den vinstmaximerande kvantiteten 100,000. Alltså är MC=AVC=4 i detta fall just den punkten där MR=MC. Vi ritar in dessa och är noga med att AVC har sin lägsta punkt där den korsar MC. Samma sak gäller ATC, och den är enligt frågan 2 kr högre än AVC, således är ATC 6 kr vid kvantiteten 100,000. Vi ritar in denna är noga med att rita den lägsta punkten på ATC där den korsar MC.

Vad blir vinsten? Ja, det är ju total revenue minus total cost. TR ges av priset*kvantiteten och total cost vet vi ju är 6 kr vid Q=100,000. Grafiskt hittar du detta genom att följa den vinstmaximerande kvantiteten upp tills du når ATC-kurvan. Vinsten ges av den översta rektangeln medan kostnaderna ges av de två understa rektanglarna varav den nedersta utgör rörliga kostnader och den mellersta fasta kostnader.

TR= P*Q= 7,5*100 000 = 750 000

TC= 6*100 000 = 600 000

Vinst= 750 000 – 600 000 = 150 000 kr

Vi avslutar med en annons. Jag rekommenderar dig att börja spara i värdepapper tidigt i livet och lära dig om börsen, även med små belopp. Rätt investerat växer ditt sparande betydligt snabbare än på ditt bankkonto och du lär dig samtidigt om vårt finansiella system vilket stärker dig som blivande nationalekonom. Bli kund hos Avanza genom denna länk. Det är gratis att skapa ett konto och gör du det bidrar du med att finansiera den här bloggen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s