Nominell BNP-tillväxt


Antag att real och nominell BNP båda var 200 miljarder SEK år 2000. Antag vidare att real tillväxt mellan år 2000 och 2001 var 2% och inflationen samma tid var 3%. Vad är nomonell BNP år 2001?

Detta innebär att år 2000 är både Nominell och Real BNP 200 miljarder. Kom ihåg att nominell BNP ökar både vad gäller priser och kvantitet.

Minns detta:

\mathbf{BNP_{Nominell} = P*Y}

Nominell BNP stiger även om kvantiteterna är oförändrade, dvs stiger med prisökningar SAMT kvantitetsförändringar. Alltså kan vi räkna ut Nominell BNP genom att lägga ihop inflation och real tillväxt, dvs, 3+2 = 5%.

Således: 1.05*200 =210.

För den som vill gräva ner sig i matte kan vi resonera så här:

\mathbf{BNP_{Real} = \frac{Y_{Nominell}}{p}}

Den Reala tillväxten ges av:

\mathbf{\Delta BNP_{Real} = \frac{\Delta Y_{Nominell}}{Y_{Nominell}}-\frac{\Delta P}{P}}

Vi vet att den reala tillväxten är 2% och att förändringen i pris (inflationen) är 3%, således:

\mathbf{0.02 = \frac{\Delta Y_{Nominell}}{Y_{Nominell}}-0.03}

Då vet vi att

\mathbf{ \frac{\Delta Y_{Nominell}}{Y_{Nominell}}=\frac{x-200}{200}=0.05}

\mathbf{x=210}

Advertisement

1 thought on “Nominell BNP-tillväxt

 1. Sara

  Hej,
  Här är två tentafrågor som inte har något svar och som är relaterad till detta. Vill se om jag har rätt:

  1) Antag att inflationen är 3% och nominalräntan är 2%. Vad är då realräntan?

  2) Antag att inflationen är 3% och den nominella tillväxttakten i BNP är 2%. Hur hög är den reala tillväxtattaken i BNP.

  Jag får -1% på den första, men inte hur jag ska tänka på den andra. Vad är skillnaden och vad söker de efter exkat?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s