Lite om arbetsmarknad


Antag att arbetslöshetsersättningen sänks.

Jämvikten ges av

\mathbf{\frac{1}{1+\mu}=\frac{W}{P}}

Vilket också kan skrivas som

\mathbf{\frac{1}{1+\mu}=F(u, z)}

I det här fallet skiftar WS-kurvan eftersom catch-all-variabeln z ändras, vilket som definierar skift av WS (längs med rör vi oss vid förändring av de variabler som finns på axlarna). WS skiftar ner så det blir en lägre reallön för varje given nivå på den naturliga arbetslösheten.

Resultatet av en sänkt arbetslöshetsersättning blir lägre naturlig arbetslöshet och reallönen är oförändrad. M a o så skiftar WS längs med PS-kurvan, alltså till en given reallön.

Så lite om PS..

I vänsterled av ekvationen ovan har det som i det här fallet blir ett intercept för PS-kurvan. Mu är graden av konkurrens där mu=0 visar perfekt konkurrens. Om mu blir lägre skiftar PS kurvan upp vilket ökar reallönen och minskar den naturliga arbetslösheten. Om mu blir högre (konkurrensen minskar) skiftar PS ner vilket sänker reallönen och ökar den naturliga arbetslösheten.

Advertisement

2 thoughts on “Lite om arbetsmarknad

 1. Erik

  Kan du förklara skillnaden mellan jämvikten och naturliga arbetslösheten (strukturella arbetslösheten)?

  Och en till fråga…
  Jag förstår inte att om prispåslagen ökar (konkurrensen minskar) skiftar PS ner hur det kan vara samma sak som:
  “M a o så skiftar WS längs med PS-kurvan, alltså till en given reallön.”

  Är det så att man rör sig längst med WS ner till en ny jämvikt där PS’ (där PS>PS’) och WS skär varandra?

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   1. Det är ingen skillnad, jämvikten i figuren ovan beskriver den naturliga arbetslösheten. Det jag menar med att inte blanda ihop är att reallönen är given för skift i enbart WS eftersom PS är definierad som konstant.

   2. oops, det där står i fel ordning i inlägget, ändrar det nu.Om en kurva skiftar men inte den andra rör man sig längs med den andra, förutsatt att de någonstans skär varandra.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s