Phillipsrelationen och fel


Antag att den förväntningsutvidgade Phillips-kurvan ges av följande ekvation.

\pi_{t}-\pi_{t-1}=8\%-2u_{t}

Varför är den naturliga arbetslösheten då 4%?

Formellt ges den förväntningsutvidgade phillipsrelationen av

\pi_{t}-\pi_{t-1}=-\alpha (u_{t}-u_{n})

eller

\pi_{t}=\pi^{e}-\alpha (u_{t}-u_{n})

Vi har

\pi_{t}-\pi_{t-1}=8\%-2u_{t}

…om jag trollar lite och slänger om siffrorna lite blir svaret uppenbart

\pi_{t}-\pi_{t-1}=-2 (u_{t}-0.04)

mao

u_{n}=0.04

Notera att jag felaktigt, under en lektion, angav alpha som ett värde mellan 0 och 1. Det är en positiv konstant, ingenting annat. Ursäkta för det, ni som drabbades.

Advertisement

4 thoughts on “Phillipsrelationen och fel

  1. Student

    Hej!

    Om du visat fel på en öving bör du säga det på nästa övning och inte genom bloggen då inte alla läser den.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s