Arbetsmarknad


Är lite tidigt ute med detta. Lägger ni detta på minnet kommer ni kanske skratta åt det inför gruppövning 6 då vi går igenom liknande logik.

Grabben ovan vill att staten ska reglera lönenivåerna för att skydda sitt arbete och sin lön från konkurrens. Ett problem som uppstår när staten inför sådana minimilöner (i Sverige är minimilönerna reglerade genom kollektivavtal) är att lågproduktiv arbetskraft trycks ut från arbetsmarknaden, något som inom nationalekonomin ofta problematiseras genom den så kallade insider- outsiderhypotesen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s