Solow och den genomsnittliga penislängden.


Vad förklarar tillväxt egentligen? Den mystiska solowresidualen lämnar utrymme för ändlösa spekulationer i vetenskapliga tidsskrifter. Institutioner motiveras ofta vara en viktig faktor, ett lands politiska struktur ett annat. Tatu Westling, på Helsinki University har undersökt den genomsnittliga penislängdens (!!!) relation till tillväxt. År 1985 fann han ett intressant samband:

“The GDP in 1985 is found to experience an inverted U-shaped rela-tionship with the male organ. One result is the collapse in GDP after male organ exceeds the length of 16 centimetres. It is also noteworthy that countries with below 12 centimetre male organs are generally less developed. “

Quite remarkable is the fi nding that male organ alone can explain 20% of the between-country variation in GDP growth rates between 1960 and 1985. Regarding the relative importance of political institutions in shaping economic development, it seems that male organ is more strongly associated with GDP growth than country’s political regime type.

Den genomsnittliga penislängden är alltså närmare relaterad till tillväxt i BNP än ett lands politiska regim!

(Skriv inte det på tentan)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s