Konstant skalavkastning (Favorit i repris)


F(K,L)  uppvisar konstant skalavkastning,ökar för både och L samt har avtagande marginalavkastning i och L. Vi vet att F(1,1)=1. Vilket påstående stämmer överens med dessa antaganden?

1.      F(2,2) = 2 och F(3,3) = 2,9

Om Y=F(K,L) och vi stoppar in en input som är avb storleken 2 får vi

2Y=F(2K,2L), har vi konstant skalavkastning är ökningen av inputs i procent lika stor som ökningen i output i procent, dvs, F(2,2)=2. Så långt stämmer det.

Men det senare torde ju med samma logik vara F(3,3)=3, så det senare stämmer inte då det uppvisar en decreasing returns to scale.

2.      F(2,2) = 2 och F(2,3) = 2,9.

Den första delen har vi redan konstaterat vara sann. Den andra skulle kunna vara sann, men vi känner inte till produktionsfunktionens utseende, klart är att F(2,3) torde vara större än 2 och mindre än tre eftersom F(2,2)=2 och F(3,3)=3.

3.      F(3,2) = 1,9.

Den här kan ju omöjligt vara sann eftersom F(3,2)>2 , den måste ju åtminstone vara större än 2 givet konstant skalavkastning.

Givet konstant skalavkastning är F(2,2)=2, och om F(3,3)=3 så måste ju F(3,2) med konstant skalavkastning vara någonstans däremellan. Blir det 1,9 kan ju det omöjligt uppfylla konstant skalavkastning..

Advertisement

2 thoughts on “Konstant skalavkastning (Favorit i repris)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s