AS-kurvan, del II: Lutning


Blanchard är ett svagt underlag för hur vi härleder AS-kurvan grafiskt, detta trots en mycket utförlig härledning av AD-kurvan. Märkligt.

Hursom, som ni minns definierades AS matematiskt enligt

\mathbf{P=P^{e}F(1-\frac{Y}{L},z)(1+\mu)}

Kom i håg från del I att det fanns ett samband mellan arbetslöshet och BNP, det är en del av hur vi bestämmer den positiva lutningen på AS. AS beskriver relationen mellan prisnivån och BNP-nivå, för att bevisa en positiv lutning måste vi förklara varför en ökning i Y leder till en ökning i P.

\mathbf{Y\uparrow \rightarrow N\uparrow}

Alltså om Y ökar så ökar antalet anställda enligt produktionsfunktionen Y=N.

\mathbf{N\uparrow \rightarrow U\downarrow}

Om antalet anställda ökar, minskar antalet arbetslösa.

\mathbf{u\downarrow \rightarrow w\uparrow}

Om antalet arbetslösa minskar, minskar arbetslösheten och då går den nominella lönen upp. Varför går den nominella lönen upp?

\mathbf{W=P^{e}F(u,z)}

Pja, vi vet ju sedan innan att u har ett negativt samband med W, dvs, när arbetslösheten går ner så ökar W! Vidare leder högre nominella löner till högre kostnader för företagen varpå företagen svarar med högre priser på grejer de säljer. Således

\mathbf{W\uparrow \rightarrow P\uparrow}

..och då har vi visat att en ökning av Y leder till en ökning av P, hence positiv lutning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s