Sparbenägenhet – ännu en inkommen fråga.


I en sluten ekonomi med en multiplikatorn på 5, hur hittar vi den marginella sparbenägenheten?

pja, i en stängd ekonomi, givet att investeringarna ges exogent, ges multiplikatorn av

\frac{1}{1-c_{1}}

Vi vet att det ska bli 5, så

\frac{1}{1-c_{1}}=5

1=5(1-c_{1})

1=5-5c_{1}

c_{1}=\frac{4}{5}=0.8

c1 är som bekant den marginella konsumtionsbenägenheten, sparbenägenheten är 1-c1. Således;

1-0.8=0.2

Advertisement

2 thoughts on “Sparbenägenhet – ännu en inkommen fråga.

 1. Mårten

  Hej Hans! Hur ska man tolka denna fråga? Svaret ska vara a).

  5. Antag att du ska analysera de kortsiktiga effekterna på räntan av en ökning i prisnivån. Vilket av följande påståenden är korrekt?

  a) LM-kurvan skiftar inåt/uppåt och räntan ökar.

  b) LM-kurvan skiftar utåt/nedåt och räntan faller.

  c) IS-kurvan skiftar inåt/uppåt och räntan faller.

  d) IS-kurvan skiftar utåt/nedåt och räntan ökar.

  e) Frågan kan inte besvaras eftersom prisnivån inte är en endogen variabel i IS-LM diagrammet.

  Reply
  1. Gustaf

   LM kurvan bestäms av M/P=Y*L(i)

   Det reala penningutbudet är proportionell mot inkomsterna, och är en fallande variabel vid räntehöjningar.

   Men låt oss enbart studera M/P.

   När prisnivån (P) ökar måste M/P minska.

   Säg att den nominella penningmängden (M) är 100, och att prisnivån (P) är 2 i ursprungsläget. Då är den reala penningmängden M/P=100/2=50. Om nu prisnivån (P) ökar till 4, och M hålls konstant vid 100; då måste M/P vara 100/4=25. Vi har nu sett att när prisnivån ökar så minskar det reala penningutbudet.

   Effekterna på LM-kurvan får därför samma effekter som vid penningpolitisk kontraktion (skiftar uppåt).

   Gå tillbaks till penningmarknaden. Rita efterfrågan på real penningmängd, och utbud på real penningmängd. Bestäm penningmarknadsjämvikt, du ser att denna jämvikt resulterar i en bestämd ränta, markera den. Testa nu att minska det reala penningutbudet. Du kommer då se att räntan stiger från sin ursprungliga funktion; givet att efterfrågan på pengar är densamma.

   I LM-kurvan betyder det att vid varje given punkt kommer räntan att stiga. Alltså skifta uppåt.

   Man kan också säga att den skiftar inåt, eftersom vid varje given punkt minskar investeringarna, vilket minskar jämviktsproduktionen.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s