Inkommen fråga


Lönesättarnas prisförväntningar ökar, dvs den förväntade inflationen ökar. Är det sant att både priserna och räntan ökar?

Ja, om

P^{e}\uparrow

skiftar AS upp, vi får ett högre P för varje given Y. Samtidigt;

\frac{M}{P \uparrow }^{s} \downarrow

Hence, en högre ränta. Notera att detta även skiftar LM vänster.

Advertisement

1 thought on “Inkommen fråga

 1. Emelie, Grupp 9

  Hans! Vore toppen om du kan ge en förklaring till denna fråga, och kanske utveckla hur man ska göra med såna här tal. Tack på förhand!

  7. Antag att uppvisar konstant skalavkastning, är ökande I både K och L samt har avtagande marginalavkastning i K och L. Antag också att F(1,1) = 1.Analysera vilka av följande påståenden som måste vara falska.

  1. F(2,2) = 2 och F(3,3) = 2,9

  2. F(2,2) = 2 och F(2,3) = 2,9.

  3. F(3,2) = 1,9.

  a) Endast påstående 1 måste vara falskt.

  b) Endast påstående 2 måste vara falskt.

  c) Endast påstående 3 måste vara falskt.

  d) Endast påstående 1 och 2 måste vara falska.

  e) Endast påstående 1 och 3 måste vara falska.

  f) Endast påstående 2 och 3 måste vara falska.

  g) Samtliga påståenden måste vara falska.

  Kommentar: 1 är uppenbart inte konsistent med konstant skalavkastning. 2. är konsistent med alla antaganden. 3. är inte konsistent med antagandena eftersom F(2,2) måste vara 2 och eftersom F är ökande så måste F(2,2)>2. Svaret är e).

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s