AS-kurvan, del III: Skift


Återigen, minns AS-relationen:

\mathbf{P=P^{e}(1+\mu)F(1-\frac{Y}{L},z)}

Vad skiftar då AS-kurvan? Studera ekvationen, har ni läst Blanchard (s.162) vet ni att my, z och arbetskraftens storlek hålls konstanta för AS-relationen så här långt. Vidare vet ni att P och Y finns på axlarna och kommer därför inte skifta AS. Vad som åter står är Pe, förväntad prisnivå.

Givet en högre förväntad prisnivå kommer lönerna w, på sikt förhandlas upp enligt

\mathbf{W=P^{e}F(u,z)}

Om Pe går upp kommer även P gå upp, så vid varje given nivå av Y är prisnivån högre.

Det ska sägas att även L, my och z kan skifta AS, beroende på hur frågan är definierad.

Advertisement

2 thoughts on “AS-kurvan, del III: Skift

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s