Realränta


Varför är jag gladare om jag på min bank har en nominell ränta på 3% när inflationen är 1% än om jag har en nominell ränta på 15% när inflationen är 30%? Räntan verkar ju vara högre i det senare fallet! Really?

Det har sin orsak i att den nominella räntan är helt ointressant om man inte beaktar inflationstrycket. I det senare fallet skulle inflationen helt äta upp min ränta, och att ha pengar på banken skulle i själva verket vara en kostnad. Hur ser vi det?

r=i- \pi

där r är den reala räntan, i är den nominella räntan och pi är inflationen.

M a o skulle jag i det första fallet erhålla r=3-1=2%

och i det senare fallet r=15-30=-15%

Advertisement

2 thoughts on “Realränta

 1. Sara

  Är det samma samband när de väl frågar efter den reala tillväxttakten i BNP?

  t.ex. Antag att inflationen är 3% och den nominella tillväxttakten i BNP 2%. Vad är den reala tillväxttakten i BNP?

  Blir det då:
  r = 2 – 3 = -1 %

  ?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s