Ränteparitet


öppen ränteparitet är uppfyllt. Utländskt ränta= 3% BNP= 3% förväntad nominell depreciering av inhemskt valuta  är 1%, förväntad inhemskt inflation är 1% och förväntad utländskt inflation 3%. Vad är den inhemska räntan?
i=i^{*}-\frac{\Delta E}{E}
i=0.03-(-0.01)
i=0.04=4%
Resten är bara vilseledande information. Tänk också på minustecknet, låt dem inte lura er att det blir 2%.
Advertisement

12 thoughts on “Ränteparitet

 1. Marcus

  Vad krävs för att inflationen ska bli permanent positiv i medellångsiktig jämvikt då naturlig BNP också växer? Vad är det som avgör hur hög inflationen i så fall blir?

  Reply
     1. Marcus

      Oklart hur man ska gå till väga, det är B som jag har problem med. Tack på förhand.

      Fråga 5
      I en sluten ekonomi är inflationen bl.a. beroende av den penning- och finanspolitik som förs.
      a) Analysera effekterna av en engångsökning av penningmängden på kort och medellång sikt. Använd ett AD/AS-diagram.
      b) Vad krävs för att inflationen ska bli permanent positiv i medellångsiktig jämvikt då naturlig BNP också växer? Vad är det som avgör hur hög inflationen i så fall blir?

      Reply
     2. A

      I en sluten ekonomi är inflationen bl.a. beroende av den penning- och finanspolitik som förs.
      a) Analysera effekterna av en engångsökning av penningmängden på kort och medellång sikt. Använd ett AD/AS-diagram.
      b) Vad krävs för att inflationen ska bli permanent positiv i medellångsiktig jämvikt då naturlig BNP också växer? Vad är det som avgör hur hög inflationen i så fall blir?

      H. Flam 110212

      Reply
      1. hanswesterberg Post author

       Lite oklart vad han är ute efter, men jag skulle nog använda följande:

       gy=gm-inflationen. Det vill säga, tillväxten i y=tillväxten i penningmängd -inflationen.

       Då torde det krävas att

       gm>gy

 2. elvi sederlin

  Beräkna den inhemska resp. utländska räntenivå som inte medför några arbitragevinster vid en effektiv penningmarknad.
  a) i d = 15,03%, förväntad spot växelkurs = 2,98 och S = 2,78
  b) i i = 3,68%, F = 5,19 och S = 5,08

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s