Längs med kurvan eller skift?


IS-kurvan visar kombinationer av ränta och BNP där det råder jämvikt på varumarknaden, det är ju precis så vi härleder IS. Alltså härleds IS av varumarknaden och visar vilken ränta som krävs för varje given Y för att marknaden ska vara i jämvikt.

  • En sänkning av i skiftar zz-kurvan eftersom det stimulerar ökade investeringar, I.
  • Eftersom ränta, i, finns på IS-kurvans axel kommer inte IS-kurvan skifta för en räntehöjning eller en sänkning. I det fallet rör vi oss längsmed IS-kurvan.
  • IS-kurvan är negativt lutande eftersom det finns ett negativt samband med räntan. Högre i, ger lägre Y.

Nedan har jag illustrerat en räntesänkning, inget skift här inte (för IS-kurvan).

När skiftar då IS-kurvan?

  • Skiftar för

\Delta T och \Delta G

  • Högre T/lägre G skiftar IS inåt då efterfrågan blir lägre. Det innebär en lägre produktion för varje given räntenivå.
  • Högre G/lägre T skiftar IS utåt eftersom det ökar produktionen för varje given räntenivå.

Nedan illustrerar jag en ökning av de offentliga utgifterna, G, skift!

Det här ska ni inte memorera, lär er tänket istället.

  1. Är förändingen i Y en effekt av föränding i ränta? Stanna där, då rör vi oss längs med IS. Om den orsakades av något annat än ränta, se 2.
  2. Orsakade förändringen ökad eller minskad produktion? Om ökad skiftar vi ut, om minskad skiftar vi in.
Advertisement

2 thoughts on “Längs med kurvan eller skift?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s