Härledning av LM-kurvan, när vi rör oss längs med och skift.


Definitionen av LM-kurvan (Liquidity and Money): Positivt lutande kurva som beskriver kombinationer av ränta och BNP när det råder jämvikt på penningmarknaden.

Jämför med IS – kurvan (Investment and Saving): Negativt lutande kurva som beskriver kombinationer av ränta och BNP när det råder jämvikt på varumarknaden.

När vi rör oss längs LM-kurvan, m a o, så härleder vi LM-kurvan:

BNP stiger varpå efterfrågan på pengar ökar, detta illustreras genom att Md skiftar höger. Ny jämvikt på penningmarknaden (vänster figur) genom en högre ränta. Detta motsvarar en rörelse längs med LM-kurvan. Notera att för högre efterfråga på pengar, så stiger räntan, därav är LM-kurvan positivt lutande.

När skiftar LM-kurvan?

Den skiftar för förändringar i penningmängden. I figuren ovan har jag illustrerat expansiv penningpolitik, dvs, centralbanken köper obligationer av allmänheten och betalar med centralbankspengar – penningmängden ökar. Om penningutbudet ökar (i vänster figur) uppstår en lägre ränta vid den BNP-nivån. Detta orsakar ett skift ner som innebär en lägre ränta vid varje given BNP-nivå.

Alltså:

  • Längs med kurvan om räntan ökar/minskat till följd av att BNP stiger/sjunker.
  • Skiftar kurvan om räntan ökar/minskar till följd av förändringar i penningmängden.
Advertisement

2 thoughts on “Härledning av LM-kurvan, när vi rör oss längs med och skift.

  1. Figaro

    Missade en hel del i början när jag var utomlands, nu pluggar jag på din blogg som första alternativ inför morgondagens dugga istället för bok och anteckningar.

    Tack för bra förklaringar!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s