En duggafråga ni torde behärska


Antag att vi har en sluten ekonomi (d.v.s. en ekonomi utan utrikeshandel) som kan beskrivas av följande samband: Antag vidare att där de privata investeringarna är exogent givna och att följande parametervärden gäller:

\mathbf{c_{0}=25, c_{1}=0.75, I=100, G=100, T=100}

Bara att sätta in och räkna ihop!

\mathbf{Y=(25+0.75Y-75)+100+100}

\mathbf{Y=150+0.75Y}

\mathbf{Y-0.75 Y= 150}

\mathbf{0.25Y=150}

\mathbf{Y=\frac{150}{0.25}}

\mathbf{Y=600}

Nästa fråga rör hur stor multiplikatorn är.

Pja, då måste man veta att multiplikatorn ges av

\mathbf{\frac{1}{1-c_1}}

\mathbf{\frac{1}{1-0.75}}

\mathbf{\frac{1}{0.25}=4}

Advertisement

6 thoughts on “En duggafråga ni torde behärska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s