Doktrinhistoria


Det kom till min kännedom att kursen inbegriper en introduktion till doktrinhistoria, men enbart genom ett kompendium på kurshemsidan (som få verkar känna till). I en serie inlägg framöver tänkte jag presentera relevanta delar.

Kanske är du arg på institutionen för att detta inkluderas, men det är inte jag. Skulle gärna se mer doktrinhistoria både på grundkurser och avancerad nivå. Detta då det ger förståelse för teoribildningen, vilka misstag vi tidigare gjort (och kommer fortsätta göra), att nationalekonomi är varken höger- eller vänsterorienterad och bredare än den neoklassiska skolan och Keynes.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s