Realtillväxt – test!


1. Antag att real och nominell BNP båda var 200 miljarder SEK år 2000. Antag vidare att realtillväxt mellan år 2000 och 2001 var 2% och inflationen samma tid var 3%. Vilket av följandepåståenden är korrekt?

a)   Nominell BNP år 2001 är 210 miljarder SEK.

b) Nominell BNP år 2001 är 204 miljarder SEK.

c) Nominell BNP år 2001 är 206 miljarder SEK.

d) Det finns inte tillräcklig information för att beräkna nominell BNP för år 2001 eftersom inte BNP-deflatorn angetts i frågan.

e) Det finns inte tillräcklig information för att beräkna real BNP för år 2001 eftersom produktiviteten år 2001 inte angetts i frågan

Så här efter första gruppövningen, vad är rätt svar och varför? Svara med en kommentar här nedan. 

Advertisement

2 thoughts on “Realtillväxt – test!

 1. Lisa Nikiforova

  Nominell BNP år 2001 är lika med real BNP gånger priset år 2001:
  $Y1 = Y1 * P1

  Real BNP år 2001 är lika med real BNP år 2000 plus 2%.
  Y1 = Y0 * (1 + 2%) = Y0 * 1,02 = 200 * 1,02 = 204

  Priset år 2001 är lika med priset år 2000 plus inflation.
  P1 = P0 * (1 + 3%) = P0 * 1,03

  Priset år 2000 är lika med nominell BNP delat på real BNP.
  P0 = $Y0 / Y0 = 200 / 200 = 1

  Priset år 2001 är
  P1 = P0 * 1,03 = 1 * 1,03 = 1,03

  Då nominell BNP år 2001 är:
  $Y1 = Y1 * P1 = 204 * 1,03 = 210,12

  Svar A

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s