Inkommen fråga, om multiplikatoreffekten


Hej Hans, jag vet inte riktigt om jag har tänkt rätt vad gäller nedan fråga. Jag tror att svaret för bli 15 miljarder, alltså B. Y=C+I+G, och om G ökar med 10 och C ökar med 0.5 borde det inte vara 10+5, alltså 15 miljarder?

c_{1}=0.5

staten ökar den offentliga konsumtionen med 10 miljarder. Ma0

\Delta G=10

Hur stor blir den slutliga ökningen i BNP?  Privata investeringar är exogent givna.

Y=C+I+G

C=c_{0}+c_{1}(Y-T)

Y=c_{0}+c_{1}(Y-T)+I+G

Y=c_{0}+c_{1}Y-c_{1}T+I+G

Y-c_{1}Y=c_{0}-c_{1}T+I+G

Y(1-c_{1})=c_{0}-c_{1}T+I+G

\frac{Y(1-c_{1})}{(1-c_{1})}=\frac{c_{0}-c_{1}T+I+G}{(1-c_{1})}

Y=\frac{1}{1-c_{1}}[c_{0}-c_{1}T+I+G]

där vår multiplikator blir

\frac{1}{1-c_{1}}

\frac{1}{1-0.5}=2

Svaret på frågan blir m a o:

\frac{1}{1-c_{1}}* \Delta G=2*10=20

Advertisement

11 thoughts on “Inkommen fråga, om multiplikatoreffekten

 1. Lisa

  Hej har en dugga fråga som det inte finns något svar till:
  Antag att riksbanken medverkar till utökade möjligheter att använda kreditkort. Vad skulle detta få för effekter i ett IS/LM diagram?

  Ska man tänka att konsumtionen ökar då man kan använda kreditkort?

  Reply
   1. Sara

    Hej,
    Till att börja är det väl LM-kurvan som påverkas i det fallet eller hur? och den borde väl gå uppåt om jag tänker rätt?! Asså, om man tänker sig att det medför att man frågar efter mera pengar?

    Reply
     1. Sofia

      Om man då skiljer på den monetära basen.

      Att kreditkorten ökar bör väl ses som att efterfrågan på rena likvider minskas. Detta torde i så fall medföra att LM-kurvan skiftar uppåt och leda till en högre ränta. Eller?

      Reply
      1. hanswesterberg Post author

       nja, alltså det blir ju mer pengar i omlopp. Ett sätt att se det är att pengarna kan användas av flera samtidigt varför LM torde skifta ner.

  1. hanswesterberg Post author

   Pja, vid större multiplikator får du större effekt vid exempelvis en ökning av G. Ökar du de offentliga utgifterna med 100 miljoner med ett multiplikatorvärde på 1, ökar g bara med 100 miljoner. Är multiplikatorn 5, ökar den med 500 miljoner. I den bemärkelsen är det positivt, vi har då större möjlighet till kontracyklisk politik. Så långt i teorin.

   Hur stor multiplikatorn faktiskt är och vilken effekt offentliga utgifter har under lågkonjukturer, är en empirisk fråga. Här är forskarna inte överens.

   Reply
 2. Sarah

  Anta att: C = c0 + c1(Y – T) och c0 = 110
  c1 = 0,60
  T = 100
  I = 50
  G = 100

  Ta fram jämviktinkomsten? Kan du vara snäll och förklara i detalj om hur man tar fram jämviktinkosten och multiplikatoreffekten?

  Reply
 3. Mikaela Hellgren

  De värst drabbade länderna har rekommenderats åtgärder som till stor del handlar om att minska de offentliga utgifterna. Är dessa åtgärder rimliga? Hur påverkas konjunkturutvecklingen och hur påverkas budgetunderskottets andel av BNP om multiplikatorn på varumarknaden är större än ett?

  Reply

Leave a Reply to Lisa Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s