Duggafråga om penningpolitik.


Om centralbanken köper obligationer på den öppna marknaden, varför ökar penningutbudet?

CB köper obligationer av allmänheten och betalar med centralbankspengar, då ökar penningutbudet.

Efterfrågan på värdepapper ökar vilket föranleder att priset på obligationer ökar. Varför?

Centralbanken har ökat utbudet på pengar, vid i1 är utbudet av pengar större än efterfrågan på pengar. Den enskilde placeraren vill minska sitt penninginnehav, vilket genomförs genom köp av obligationer och betala med pengar. Eftersom både pengar och obligationer är givna i ett visst ögonblick kan inte placeraren köpa så mycket obligationer han eller hon önskar.

Därför kommer placerarna i ekonomin bjuda högre priser på obligationer, vilket pressar priset på obligationer uppåt. Går räntan ner, går priset på obligationer upp, det hela sammanfattas väl med förljande ekvation:

\mathbf{P_{B}=\frac{100}{1+i}}

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s