Marginalprodukt


Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft i en bransch av att konkurrensen på produktmarknaden ökar? Utgå ifrån hur efterfrågan på arbetskraft bestäms.
Hur många arbetare företaget vill anställa beror på vilka intäkter en extra enhet arbetskraft genererar jämfört med vad denna extra enhet kostar. Efterfrågan på arbetskraft bestäms av att värdet av marginalprodukten (VMPL) skall vara lika med lönen (w).

Hur många arbetare företaget vill anställa beror på vilka intäkter en extra enhet arbetskraft genererar jämfört med vad denna extra enhet kostar.

 • Kostnaden för en extra enhet arbetskraft:  w (lönen)
 • Hur mycket produktion som arbetskraften tillför:  MPL (marginalprodukt)
 • Intäkt per enhet av den ökade produktion som arbetskraften tillför: MR (marginalintäkt).
 • Värdet av den extra produktion som arbetskraften tillför:  VMPL (värdet av marginalprodukten) och fås av MR*MPL
Värdet av marginalprodukten ökar med graden av konkurrens eftersom ökad konkurrens leder till en ökad jämviktskvantitet (jämför med monopol) vilket kräver en ökad användning av arbetskraft.
Under imperfekt konkurrens ges efterfrågan av MR *MPL = w där MR < P.
Under perfekt konkurrens är, som bekant P=MR, vilket innebär att

Om VMPL > w är det lönsamt att anställa fler.
Om VMPL < w är det lönsamt att anställa färre.
→ Vinstmaximeringsvillkor: VMPL = w.

Här är en bra illustration

Advertisement

1 thought on “Marginalprodukt

 1. Sofia

  Jag förstår inte riktigt.

  Att konkurrensen på produktmarknaden ökar, innebär det att utbudet för produkter har ökat, alltså att utbudskurvan skiftar till höger? Detta medför ju i sådana fall en prisminskning, iallafall på kort sikt, vilket påverkar VMPL negativt, vilket i sin tur minskar lönerna. Detta kanske motverkas av den efterfrågade kvantitetsökningen som har lett till utbudsskiftet? (Utgår man från att efterfrågekurvan redan har skiftat till höger, vilket leder till en ökad konkurrens för producenter på produktmarknaden, alltså att utbudskurvan skiftar till höger?)

  Vidare är jag inte med på ditt resonemang gällande att MR ökar från IK till PK. Det är väl snarare att P minskar? Vid IK är ju MR < P och vid PK är MR = P. Övergången från IK till PK leder ju att gapet mellan MR och P minskas, men inte nödvändigtvis att MR ökar? Kan ju vara så att P minskar? Detta leder ju till att VMPL minskar?

  En förklaring vore guld värd 🙂

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s