Angående seminarium om konkurrens.


I boken Den kapitalistiska Välfärdsstaten ställer sig Andreas Bergh samma fråga som i en av uppgifterna till fredag; Ger ökad konkurrens alltid ökad effektivitet?

Med en forskningsöversikt argumenterar han att driftentreprenader och kundvalsmodeller (konkurrens) i teorin kan ge effektivitet eftersom:

 1. Konkurrens mellan producenter kan leda till lägre kostnader och högre kvalitét
 2. Konsumenternas preferenser kan bättre tillfredsställas eftersom de kan välja olika producenter
 3. Privata producenter är bättre på att involvera konsumenterna i tjänsteproduktionen

För att dessa, tänkbara, positiva effekter (effektiva) ska uppstå krävs det att marknaden:

 • Präglas av att konsumenterna har lätt att ta reda på korrekt information om tjänsten eller produkten
 • Att det finns flera alternativ på marknaden att välja mellan
 • Att byta mellan alternativen får inte vara förknippat med en hög kostnad.

Han fortsätter med argument för när offentlig produktion är att föredra:

 • När det finns möjligheter att spara pengar genom kvalitetssänkningar
 • När det inte är viktigt att skapa incitament för nya innovationer
 • När den privata marknaden har svag konkurrens och konsumenternas valmöjligheter är begränsade
 • När konsumenter inte kan skapa en korrekt bild av olika aktörers kvalitet genom ryktesspridning
Advertisement

2 thoughts on “Angående seminarium om konkurrens.

 1. Max

  Har lite svårt för att först punkt 1 :

  1.Konkurrens mellan producenter kan leda till lägre kostnader och högre kvalitét

  hur går det här ihop? borde inte lägre kostnader(för konsumenterna) leda till lägre kvalitet(för konsumenterna) ??

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   Företag konkurrerar både med pris och kvalité. Monopolföretaget har inte samma incitament till kundnöjdhet eftersom konsumenterna inte kan välja bort deras produkter mot ett nära substitut.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s