Potentiell tentafråga – kopplad till seminarium 1


Servicebutiken på universitetet säljer kaffe och kanelbullar.

Marginalkostnaden för dessa produkter kan för enkelhets skull antas vara noll. Butiken har tjugo kunder om dagen som kan tänka sig att köpa dessa varor. Hälften av kunderna har betalningsviljan 10 för kaffe och 5 för en kanelbulle. Den andra hälften har betalningsviljan 5 för kaffe och 10 för en kanelbulle. Butiken kan välja att ta ett lågt pris för båda varorna eller ett högt pris för båda varorna. Ett tredje alternativ är att införa ett kopplingsförbehåll så att varorna endast får köpas tillsammans.

Vilket pris skall butiken ta för varukombinationen?

Lönar det sig?

Bör konkurrensmyndigheterna ha några synpunkter på att varorna endast säljs tillsammans?

Svaret avslöjas i kommentartråden.

Advertisement

1 thought on “Potentiell tentafråga – kopplad till seminarium 1

 1. hanswesterberg Post author

  Vilket pris skall butiken ta för varukombinationen?

  Eftersom i uppgiften antar man att MC=0 kan vi räkna direkt räkna fram vinsterna på de olika försäljningsalternativen genom att räkna (Pbulle x Qbulle) + (Pkaffe x Qkaffe) = Vinst. Totalt existerar 20 kunder där hälften värderar bullen dubbelt så mer än kaffet, och hälften värderar kaffet dubbelt så mer än bullen.

  Alt 1 (man väljer att ta ett lågt pris (5kr) för båda varorna, resulterar i att man säljer 20 av vardera enheten.)
  (5×20) + (5×20) = 200 kr, 20 bullar och 20 kaffe konsumeras

  Alt 2 (man väljer att ta ett högt pris (10kr) på båda varorna, resulterar i att man endast säljer 10 av vardera enheten då häften anser att bullen är för dyr och andra hälften att kaffet är för dyrt och därför avstår.)
  (10×10) + (10×10) = 200 kr, 10 bullar och 10 kaffe konsumeras

  Alt 3 (man väljer kopplingsförbehåll som innebär att man säljer varorna tillsammans istället för var för sig, detta resulterar i att priset blir 15kr och att både ”hälfterna” köper detta erbjudande.)
  (10×15) + (10×15) = 300 kr, 20 kaffe-och-bulle säljs (20 bullar, 20 kaffe)

  Med andra ord ger alternativ 3 den högsta vinsten och man bör därför välja kopplingsförbehåll och sätta priset till 15kr för kaffe och bulle i kombination.

  Lönar det sig?

  Japp!

  Bör konkurrensmyndigheterna ha några synpunkter på att varorna endast säljs tillsammans?

  Eftersom kaffe och bulle är naturligt förknippade med varandra så är kopplingsförbehållet lämpligt. Genom att använda sig av kopplingsförbehållet så medför inte detta att man tappar i effektivitet eftersom lika många enheter säljs som om ifall man hade utgått från ett konkurrensbaserat pris.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s