Skatt och DWL


-Jag har en fråga angående en äldre dugga, jag lyckades inte heller hitta den på din blogg och undrade om du kunde hjälpa mig med den?

Japp!

Antag en perfekt konkurrensmarknad med efterfrågan P=110-2Q och utbudet P=10+3Q. Om staten inför en styckskatt på 25, som konsumenterna betalar till staten, blir dödviktsförlusten
a 125/2
b 85/2
c 90
d 35

I ursprungsläget finner vi jämvikten genom att sätta supply=demand

110-2Q=10+3Q

Då får vi: Q=20 och P=70, som visat i figuren ovan.

Sen sätter vi en skatt på konsumenterna, vilket innebär att demandkurvan skiftar inåt. Den nya demandkurvan skiftar med exakt 25, vi får en ny ekvation för den nya demandkurvan:

P=85-2Q

Ny jämvikt genom 85-2Q=10+3Q, då får vi Q=15 och P=55.

Strecka mellan demandkurvorna är ju skattens storlek, så det konsumenterna faktiskt betalar är vid P=80 och det löste jag genom att sätta Q=15 och sätta in i den gamla demandkurvan; alltså P=110-2*15. Med detta uppstår en dödviktsförlust som är markerad röd, storleken på den ytan får vi genom

\frac{25*5}{2}=\frac{125}{2}=62.5

Advertisement

13 thoughts on “Skatt och DWL

 1. Jimmy

  Hej

  En fråga ang. uppgiften.
  Eftersom att styckskatten läggs på konsumenterna dvs. 85-2Q, Borde det inte vara det nya interceptet för demandkurvan? Är helt med på att man får ut den nya jämvikten är att priset är 55 och att kvantiteten är 15.

  Reply
 2. Anna

  Hej!
  Jag hänger med så långt att jag får ut 25 för q med den nya skatten, men hänger inte alls med i hur jag ska få den nya ekvationen 85-2q. Vart kom det ifrån?

  Reply
 3. Joakim

  Anta en monopolmarknad med en linjär efterfrågan. Anta vidare att den vinstmaximerande monopolisten har en positiv marginalkostnad vid alla produktionskvantiteter. Vilket av följande påståenden är korrekt?

  a) Monopolisten säljer en kvantitet som ligger på den priselastiska delen av efterfrågekurvan.
  b) Monopolisten väljer producerad kvantitet där marginalkostnadskurvan och efterfrågekurvan skär varandra.
  c) Jämviktspriset är lika med marginalintäkten vid den producerade kvantiteten.
  d) Jämviktspriset är lika med marginalkostnaden vid den producerade kvantiteten.

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   Svaret torde vara a). Priselastiska delen är den övre delen av efterfrågekurvan. Om du följer MR-kurvan tills den skär x-axeln finner du att efter den punkten så har monopolisten en negativ MR, en negativ intäkt för varje ny enhet, så efter den punkten lär inte monopolisten producera.

   Reply
   1. Joakim

    Tack för förklaringen!

    Har fastnat på en till:

    En sämmhällsekonomiskt effektiv situation på arbetsmarknaden kännetecknas av att
    a) Konsumenternas marginella betalningsvilja för en vara är lika med företagens marginalkostnad för att producera enheten
    b) Konsumenternas marginella värdering av fritid är lika med företagens marginalkostnad för fritid
    c) Arbetstagarnas marginella betalningsvilja för varan är lika med företagens marginalintäkt för ytterligare en arbetad timme
    d) Arbetstagarnas marginella värdering av fritid är lika med företagens marginalintäkt för ytterligare en arbetad timme

    Reply
    1. hanswesterberg Post author

     d) torde vara rätt. Arbetarna bjuder ut sig med supplykurvan – hur mycket de kräver betalt beror ju på hur de värderar sin fritid, arbetsgivarna har en efterfrågan på arbetskraft, lutningen ges av marginalintäkten för varje arbetad timme.

     Reply
 4. Amy

  Varför blir det 110-25 och inte 110+25? Är det för att konsumenterna är de som ska betala skatten? Om det hade varit producenterna så hade man adderat styckskatten till funktionen av utbudet, dvs. det hade blivit 35+3Q i det här fallet?

  Reply

Leave a Reply to Joakim Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s