Monopolfråga.


Figur och ursprunglig fråga finns den 29 okt2009. Bra övning att lösa det enbart med matte, kan ni det har ni förstått det hela.

Vi känner till demandkurvan som P=10-Q, av det följer att MR är P=10-2Q, eftersom MR har samma intercept och är dubbelt så brant. Utöver det vet vi att MC= 6 och konstant, dvs ett horisontellt streck.

Monopolets vinstmaximerande P och Q: MR=MC, då räknar vi

10-2Q=6

Löser ut Q=2, sen sätter vi in Q=2 i formeln för D-kurvan:

P=10-2=8, optimalt pris är 8 och optimal kvantitet är 2.

Välfärdsförlust: Triangeln under d-kurvan som avgränsas av MC samt monopolets vinstmaximerande pris och kvantitet. Triangeln kommer börja vid MC som är 6 och fortsätta uppåt till 8 som är priset. Höjden är med andra ord 2. Längs x-axeln vet vi att triangeln börjar vid Q=2 men var slutar den?

– Den slutar där MC=D, dvs, 6=10-Q   ->  Q=4. Med andra ord, mellan 2 och 4. Bredden är 2. Ytan på triangeln fås genom:

(2*2)/2=2. Världfärdsförlusten är 2.

Se punkterna a, b, c.

Hur stor subvention krävs för att monopolet ska producera i optimum?

Det är ju där MC=D

6=10-Q

Q=4 är den optimala kvantiteten. Problemet är nu att finna var monopolistens MC ska förskjutas för att sammanfalla med den vinstmaximerande Q.

Vi vet att monopolisten producerar där MC=MR, och att de ska skära varandra i Q=4, vad är då MC?

P=10-2Q

P=10-2*4 = 2 (se punkten d)

Således; MC kommer förskjutas från MC=6 till MC=2, det motsvarar en subvention med 4.

Vad det gäller typsnittet på bokstäverna som markerar punkterna har jag ingenting att säga till mitt försvar.

Advertisement

2 thoughts on “Monopolfråga.

 1. Anna

  Hej, skulle du kunna förklara resonomanget bakom:

  “när efterfrågad kvantitet och utbjuden kvantitet är lika stora bestäms såld kvantitet av” :

  Samt

  Ett pristak på lingonsylt borde leda till att:
  A) pö ökarpå lingonmarknaden
  B) välfärd i samhället ökar
  C)producenterna av lingonsylt får inte sälja så mkt som de vill sälja
  D) konsumenterna fåren köpa så mkt sylt som de vill köpa.

  Vad är skillnaden på c och d ??

  Reply
 2. hanswesterberg Post author

  Vet inte riktigt vad du menar eftersom det inte är ett fullständigt resonemang. Av det som finns att tillgå menas jämvikt, då är efterfrågad kvantitet och utbjuden kvantitet lika stora, dvs när s och d korsar varandra.

  Hajar inte riktigt här heller vad du menar. I de båda fallen måste du skilja på utbudskurvan och efterfrågekurvan. Det föreligger ju en skillnad i hur mycket producenter vill sälja och hur mycket konsumenter vill köpa. Vid ett högre pris vill producenter sälja mer och konsumenter vill köpa mindre. Är det excess supply/ excess demand som förvirrar?

  Kanske kan den här bilden hjälpa:

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s