Skatt.


Vi studerar en marknad där efterfrågekurvan beskrivs av P = 10 – 3Q och utbudskurvan av P = 2 + Q (pris mäts i kronor och kvantitet i kg).

Beräkna jämviktskvantitet och jämviktspris.

Sätt ekvationerna lika med varandra.

10-3Q=2+Q

8=4Q

Q=2

Sätt in Q i en av formelrna.

P=10-3*2=4, således; P=4 och Q=2

Vad händer med kvantitet, konsumentpris och producentpris om säljarna måste betala in en skatt om 4 kr för varje kg av varan som säljs? (Lös med beräkning eller i noggrant ritat diagram.)

En skatt på producenterna gör att vi måste ändra interceptet för producenterna, dvs från P=2+Q till P=6+Q, interceptet ökar med 4, lutningen är densamma.

Sen sätter vi den nya utbudskurvan lika med demandkurvan;

10-3Q=6+Q

4=4Q

Q=1

Sen sätter vi in Q=1 i valfri formel; P=10-3*1=7, dvs, P=7 och Q=1 i den nya jämvikten.

Konsumenternas nya pris, det pris de betalar i affären är 7 kr. Producenternas pris är 4 kr lägre, m a o, 3 kr.

Matematiskt sätter vi in Q=1 i den ursprungliga utbudskurvan: P=2 + Q -> P=2+1 = 3.

Värt att notera, även om det inte ingår i frågan, är att konsumenterna betalar en större del av skattebördan. I figuren rektangeln k, mäts ut från jämvikt till jämvikt.

Advertisement

8 thoughts on “Skatt.

 1. Confused

  Hej!

  I en liknande uppgift från en tenta (fredagen 29 oktober 2010) står det såhär (har förkortat uppgiften med bara viktigaste informationen):

  Efterfrågan på el: 120-10Q
  Utbud P=2Q
  Styckskatt på 12 kr per enhet läggs på, beräkna den nya jämvikten.

  Facit säger:
  Initial jämvikt:
  120-10Q=2Q ——>Q=10 och P=20

  Jämvikt efter skatt:

  120-10Q=12+2Q—–>Q=9 och P=18+12=30

  Min fråga är varför denna addition på slutet (P=18+12=30)? Så gjorde ju inte du för att få fram det nya priset!

  Reply
 2. Axel

  Hej Hans – nu blev jag osäker när jag läste kommentarerna!? Visst är DWL triangeln från P=3 till P=7 och Y=2? Eller?

  Reply
 3. Anna

  För att räkna ut den totala skatten, tar man 1*4? Alltså den senaste jämviktskvantiteten 1 gånger skatten på 4kr?

  Reply

Leave a Reply to Anna Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s