Pigouskatt


En pigouskatt används för att korrigera externaliteter, det innebär att:

a) Priset blir högre än optimalt, kvantiteten optimal.

b) Priset optimalt men kvantiteten lägre än det optimala

c) Priset lägre än det optimala och kvantiteten högre än optimalt

d) Både pris och kvantitet blir optimalt.

d) torde vara rätt. En sk Pigouskatt reglerar bort negativa externaliteter, där maknadens utfall inte är optimalt. Teorin används ofta som argumentation för en harmoniserad koldioxidskatt.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s