Dugga om skattebörda och elasticitet


3) för en styckskatt gäller, på kort sikt, att ju större efterfrågans priselasticitet är

a)desto större andel av skattebördan bär konsumenterna och desto mindre andel bär producenterna. Dessutom blir välfärdsförlusten större
b)desto större andel av skattebördan bär konsumenterna och desto mindre andel bär producenterna. Dessutom blir skattebördan mindre
c)desto mindre andel av skattebördan bär konsumenterna och desto större andel bär producenterna. Dessutom blir välfärdsförlusten större
d)desto mindre andel av skattebördan bär konsumenterna och desto större andel bär producenterna. Dessutom blir välfärdsförlusten mindre

Ju känsligare konsumenternas efterfrågan är desto mer av  skatten måste producenten betala i jämvikt. På samma sätt; Ju känsligare producentens utbud är, desto mer av skatten måste konsumenten betala i jämvikt. I extremfallet; om efterfrågans pricelasticitet är oändligt elastisk kommer hela skattebördan bäras av producenten. Krasst; Den som är mest okänslig för prisförändringar betalar mest.
Hur blir det då med välfärdsförlusten?

Ju större priselasticiteten är, givet en skatt, desto större avvikelser från den effektiva allokeringen. Större avvikelser från den effektiva allokeringen resulterar i  större välfärdsförlust.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s