Restuppgift 2


Det kostar det 20:- att färdas med båt i skärgården. 2000 resor görs dagligen. Nu sänks bensinpriset med 25% och man är rädd att resandet kommer att minska, och närvaron på Hans seminarier kommer att öka. Staten sänker därför samtidigt avgiften för en båtresa till 16:-. Uppskatta storleken på båtresandet efter dessa två förändringar om vi vet att efterfrågans priselasticitet är –0,6 och korselasticiteten för båtresor med avseende på bensinpriset är 0,4.

Effekterna av prissänkningen på efterfrågad kvantitet är:

P=20

Q=2000

deltaP=-4

deltaQ=okänt

\frac{\Delta Q}{\Delta P}*\frac{P}{Q}=\frac{\Delta Q}{-4}*\frac{20}{2000}=-0.6

\frac{\Delta Q}{-8000}=-0.6

\Delta Q=240

Båtfärderna ökar med 240.

Vi har ju även en effekt av bensinprissänkningen och korselasticiteten, som kan få folk att åka bil till SU istället för skärgårdsturer. En bensinprisminskning torde innebära att resandet med bil (till SU) ökar, varför båtresorna torde minska.

\frac{\% \Delta Q_{Bat}}{\% \Delta P_{Bensin}}=0.4

\frac{\% \Delta Q_{Bat}}{-0.25}=0.4

\% \Delta Q_{Bat}=0.4*(-0.25)

\% \Delta Q_{Bat}=-0.1

Alltså, båtresor minskar då med 10%.

-0.1*2000=-200, m a o minskar båtresandet med 200 turer.

Sammanlagd effekt blir då -200 + 240=40, båtresorna ökar med 40 turer!

Jag har även gett rätt för dem som först drog av effekten av bensinprisminskningen (2000-200=1800), och sen beräknade effekten av prisminskningen av båtturer. Då kommer man fram till ett netto av 16 fler båtresor.

Advertisement

4 thoughts on “Restuppgift 2

 1. Gustaf

  Tycker nog elasticitet är det svåraste konceptet att få en intuitiv känsla av. Om jag förstått det rätt, så innebär en prissänkning av båtresor att vi rör oss nedför efterfrågekurvan (båtresor), och en prissänkning av bensinpriset att efterfrågekurvan skiftar in med 200 i kvantitet? Det vore alltså det grafiska svaret?

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   ja, så borde det ju vara. Eftersom priset på en substitutvara sjunker, torde efterfrågan på båtresor minska.

   Å andra sidan är det inte helt självklart hur vi modellerar detta grafiskt då staten, så som frågan är formulerad, verkar reglera båtresor på något sätt.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s