Om kostnadskurvor


Vilket av nedanstående påståenden gäller för kostnadskurvor?
a) marginalkostnaden stiger alltid i producerad kvantitet – nej, initialt sjuker MC. Det ser ni av att den är “j-formad”
b) marginalkostnaden skär AFC i dess minimum – Nej, AFC är genomsnittet av FC och kommer divergera mot noll allteftersom Q ökar.
c) om MC < ATC så sjunker ATC – Japp, eftersom MC skär ATC i dess minimum
d) marginalkostnaden skär ATC i dess maximum – Nej, ATC är U-formad

Advertisement

4 thoughts on “Om kostnadskurvor

Leave a Reply to hanswesterberg Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s