En gång för alla – samtliga elasticitetsmått


Well, inom ramen för den här kursen det vill säga.

Efterfrågans priselasticitet

E_{p}=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\frac{P}{Q}

Den använder vi när vi ser en förändring av p eller q (eller båda.)

Punktelasticitet

Här har jag skrivit om två formler, eftersom vi inte deriverar på den här kursen. I praktiken är det samma som ovan.

Givet Q som en funktion av P (ex: Q=10-2P), och att vi får ett specifikt pris eller kvantitet i duggafrågan (ex: när P=2), då använder vi

E_{p}=k\frac{P}{Q}

Givet P som en funktion av Q (ex: P=10-2Q), och att vi får ett specifikt pris eller kvantitet i duggafrågan (ex: när P=2), då använder vi

E_{p}=\frac{1}{k}\frac{P}{Q}

Inkomstelasticitet

Hur påverkas efterfrågad kvantitet av en inkomstförändring?

E_{I}=\frac{Q}{I}\frac{I}{Q}

Korspriselasticitet

Hur påverkas efterfrågad kvantitet av vara A, givet en prisförändring av vara B?

E_{k}=\frac{\Delta Q_{A}}{\Delta P_{B}}\frac{P_{B}}{Q_{A}}

Om ni bara får en procentsats då?

Ex om efterfrågans priselasticitet är -0.75 och priset ökar med 4%? Pja, då får vi se till härledningen av ovan nämnda ekvationer.

E_{p}=\frac{\Delta Q \%}{\Delta P \%}

Bara att sätta in i formeln och räkna ut delta Q!

 

Advertisement

4 thoughts on “En gång för alla – samtliga elasticitetsmått

 1. Maria & Sofia

  Senapspriset har ökat med 10 procent vilket har medför att efterfrågad kvantitet
  på ketchup har sjunkit med 5 procent. Detta innebär att
  a) ketchup och senap är perfekta komplement och har korspriselasticiteten – 5
  b) ketchup och senap är substitut och har korspriselasticiteten – 2
  c) ketchup och senap är komplementvaror och har korspristelasticiteten – 2
  d) Ketchup och senap konsumeras ofta tillsammans och har korspriselasticiteten – 0,5

  Hur gör vi här? Det känns inte som att vi har tillräckligt med information..

  Reply
 2. Patrik

  Vad är ‘k’, och hur räknar man ut den?

  “Efterfrågan på golfbollar ges av Q = 12 – 2P. Vad är efterfrågans priselasticitet vid priset 2?”

  Tack

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s