Om kostnadskurvor


 • Vad innebär begreppet lång sikt för ett företag?

På lång sikt kan ett företag ändra alla produktionsfaktorer, i våra modeller är de vanligen två. Vad som också bör noteras är att företag kan på lång sikt göra inträde/utträde ur marknaden. Det vill säga, på lång sikt kan företaget ställa om precis allting, detta skiljer sig mot kort sikt då bara en av produktionsfaktorerna kan ändras.

 • Visa i diagram ett företag i långsiktig jämvikt på en perfekt konkurrensmarknad.

Notera att P=MC och att MC skär ATC i dess minimum. Ingen vinst på lång sikt under perfekt konkurrens.

 • Vad kan man säga om vinsten på lång sikt i en bransch med fritt inträde respektive i en bransch med inträdeshinder?

Hade det varit fritt inträde och det förekom företag som på kort sikt gjorde vinst blir andra aktörer sugna på att också göra vinst, och gör därför inträde på marknaden. Kom ihåg att vinst signalerar inträde. Utbudet ökar då tills vinsten är noll. I figuren nedan ser vi att utbudet på marknaden ökar. Däremot minskar Q hos det individuella företaget.

Vid begränsat inträde finns möjligheter till vinst för ett företag som redan finns på marknaden. Detta eftersom det inte kommer in massa andra företag och “stjäl” vinsten.

Advertisement

13 thoughts on “Om kostnadskurvor

 1. Anna

  Hej

  Det verkar som
  Om mrs är en återkommande dugga fråga, skulle du kunna gå igenom hur man löser dessa MRS frågor

  Tack på förhand

  Reply
 2. Anna

  Hej, 31 oktober 2008 Tenta

  Dugga 2

  Fråga 7

  Skulle jag jätte gärna se en pedagogisk lösning på.

  Om du har tid så behöver jag också hjälp ,
  Med tenta- ht Jonas häckner 29 okt 2009.

  Fråga 7

  Tack på förhand

  Reply
 3. hanswesterberg Post author

  Bertil vill ha 4Y för ett X och värderar således X högre än Y.

  Greta värderar X och Y lika.

  Om bertil ger bort 3Y och får tillbaka 1 X vinner ju han på det eftersom han var beredd att betala 4 Y men nu bara betalade med 3.

  Greta vinner ju eftersom hon får hela 3Y som är lika mycket värt som X för henne.

  Reply
 4. lisa

  Hej!

  Varför kan en av produktionsfaktorerna ändras? Finns det något exempel på detta?

  Sen undrar jag om jag kan få hjälp med en fråga, nämligen hur man ritar i diagram vad som händer på en perfekt konkurrensmarknad (både den enskilde producentens och hela marknadens diagram) när a) fasta kostnaden ökar och b) priset på produktionsfaktorn ökar. Vad händer med kostnader på kort sikt? Vilka blir förlusterna?

  Vid lång sikt kommer, vad jag förstår, ett nytt jämviktstillstånd inrättas, men på kort sikt förstår jag inte hur jag ska rita förlusten i diagrammet.

  Tack på förhand!

  Reply
 5. lisa

  Hej igen,

  det jag inte förtsod när jag tittade i facit var varför utbudskurvan skiftar två gånger till vänster. Förlusten visas som skillnaden mellan p1 och ATC1, men borde det inte vara skillnaden mellan ursprungspriset p0 och ATC1?

  Tack på förhand.

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   Först skiftar s-kurvan för att mindre produceras, detta eftersom kostnaderna är större. Det uppstår en kortsiktig förlust. På lång sikt, givet en förlust, kommer producenter lämna marknaden, varför s-kurvan återigen skiftar upp. Den skiftar upp tills dess att p=MC=ATC i företagsfiguren.

   Nej, förlusten är rektangeln som angavs i facit.

   Reply
   1. lisa

    Hej igen, tillbaka med ytterligare funderingar kring samma fråga. I videon du länkade till ritades bara två utbudskurvor (d.v.s. endast en skiftning) – varför gjordes det?
    Sedan undrar jag hur man ska rita in den första skiftningen av kurvan, utgår man från marknadsdiagrammet eller den individuella producentens diagram?
    Slutligen, om den fasta kostnaden istället ökar, som i a-uppgiften, skiftar u-kurvan endast en gång; varför det? Beror det på att man inte sänker produktionen kortsiktigt, eftersom den fasta produktionsfaktorn inte ändras?

    Reply
    1. hanswesterberg Post author

     1) Du ritar ju kurvorna själv, beroende på vilka steg du tar med och storleken på skiftningarna, kan svaren variera. Det viktiga är att på kort sikt kan vinster och förluster uppstå medan det på lång sikt är nollvinst.

     2) pja, de måste ju sammanfalla. P=MC i det högra diagrammet, den prisnivån måste ju sammanfalla med en jämvikt i det vänstra.

     3)Ja, du kan inte sälja av marken och lägga ner på kort sikt.

     Rekommenderar dig att gå på mottagningen i dag också, då den här typen av frågor inte gör sig bra att förklara i text.

     Reply
 6. sara

  Uppgift 6

  Summan av konsumentöverskott och producentöverskott

  a) maximeras med den perfekta konkurrensmarknadslösningen
  b) minimeras med den perfekta konkurrensmarknadslösningen
  c) är alltid lika med noll (0) på den perfekta konkurrensmarknaden
  d) kan inte definieras på den perfekta konkurrensmarknaden

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s