Lutningen på efterfrågekruvan – en fråga om elasticitet.


Fick en fråga om lutningen på efterfrågekurvan.

Längst med kurvan rör vi oss bara om kvantiteten ökar (minskar)  till följd av en prisminskning (prisökning) av just den varan.

Skiftar vi kurvan har det att göra med något annat som påverkar efterfrågan. Exempelvis om priset på en komplementvara höjs, då skiftar efterfrågekurvan åt vänster. Om vi tittar på marknaden för högerskor, vad händer med om priset på vänsterskor (som är på en annan marknad) höjs? Ja, efterfrågan på högerskor kommer ju då naturligtvis sjunka eftersom vänsterskor har blivit dyrare. Vi konsumenter kommer inte vilja ha lika mycket högerskor, eftersom vänsterskor har blivit så dyra.

Vad det gäller lutningen på kurvan beror ju, som vi vet från förra gruppövningen, på elasticiteten och hur den förändras utmed kurvan.

Se efterfrågan på kokain här nedan:

Det här är inte baserat på någon form av empiri, men det är inte otänkbart att efterfrågekurvan för kokain är nära på  inelastisk och reagerar inte nämnvärt på prisökningar. Missbrukare av drogen kan tänkas vara benägna att trots stora prisökningar ändå konsumera samma kvantitet.

Advertisement

1 thought on “Lutningen på efterfrågekruvan – en fråga om elasticitet.

  1. Michaela Lagerqvist

    Hej! Jag skulle verkligen uppskatta om du gjorde ett inlägg/ svarar på denna kommentar ang detta:

    Vad skiftar utbud och efterfrågan på Kort och Lång sikt?

    MVH Michaela

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s