Ledtråd uppgift 3.2


Till att börja med, vad är marginal cost?

– Förändringen i TC som genereras då vi producerar en enhet till av output.

Sen tänker vi på vad utbudskurvan är för någonting. Något som torde vara uppenbart är att vi rör oss längs med utbudskurvan, utåt, när priset blir högre.

Om vi antar att ett företag pruducerar en vara till priset P, kommer företaget att fortsätta producera den varan så länge det är lönsamt. Med andra ord kommer företaget producera så länge priset täcker marginalkostnaden, där P=MC finns den optimala produktionen av varan. Om priset stiger, kommer även den optimala produktionen av varan stiga.

I figuren ovan drar vi en linje från priset P till MC-kurvan för att notera kvantiteten på x-axeln. MC bestämmer således hur mycket vi ska producera!

MC-kurvan verkar ju ha egenskaper liknande utbudskurvan. I figuren ni ritat till denna uppgift finns tre kurvor; MC, AC och AVC. Vi vet att när MC är mindre än AVC så producerar företaget ingenting. Så efter vad du vet om MC-kurvan och utbudskurvan, försök lösa uppgiften och tänk över relationen mellan AVC och MC. Mellan vilka punkter hittar vi då utbudskurvan?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s