Fråga om substitutionseffekt!


Knepigt, men så här skulle jag svara (Kontrollera gärna om ni har facit);

Morris konsumerar varorna A och B. Vad gäller för substitutionseffektens inverkan på konsumtionen av vara A vid en prissänkning på vara A?
a) Dess riktning beror på om A är en normal eller inferiör vara – nej, s-effekten torde ändå vara positiv.
b) Riktningen beror på om vara B är ett substitut eller komplement till A -nej, fortfarande positiv.
c) Den har en negativ inverkan på konsumtion av A om B är inferiör, -nej, fortfarande positiv.
d) Den har alltid en positiv inverkan på konsumtionen av A – Japp!

Substitutionseffekten torde alltid vara positiv för en prissänkning, inkomsteffekten däremot, den kan vara både positiv och negativ. Tänk så här;

Givet en prissänkning av vara A innebär substitutionseffekten att kommer köpa fler av vara A i relation till vara B – vi substituerar vara A mot vara B. Inte konstigt alls egentligen, om A blir billigare är det klart att vi köper mer.

Inkomsteffekten innebär här att vi blivit rikare, och kan köpa mer grejer, vid en sänkning av en av de två varor vi konsumerar, det innebär inte nödvändigtvis att vi köper mer av den prissänkta varan. Exempelvis kan vi behålla vår tidigare konsumtion av vara A och köpa mer av vara B.

Advertisement

2 thoughts on “Fråga om substitutionseffekt!

  1. Gustaf

    Det borde vara så. Ritar man upp två produktionsaxlar för respektive vara, A och B, och en initial linje för budgetrestriktion; då är det logiskt att budgetlinjen roterar ut mot A pga. dess prissänkning, medan den maximala, möjliga konsumtionskvantiteten för vara B är fix. Sedan kan man skapa en hypotetisk kurva för att illustrera substitutionseffekten (som då beror på förändring i relativpriset), så länge postulaten om indifferenskurvor gäller kommer substitutionseffekten vara större än 0, vilket visas tydligt genom att rita upp tre indifferenskurvor, där samtliga tangerar den nya budgetlinjen; den första ska tangera budgetlinjen vid en elastisk punkt, den andra vid en enhetselastisk och den tredje vid en inelastisk. Ritar man ut allihop kan man övertyga sig själv om att substitutionseffekten alltid är positiv, så tänker jag iaf

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s