Anders Bornhäll på nya äventyr.


Plötsligt sjunker priset på PS3-spel! Vad gör Anders nu?

Kommer han ändra sina konsumtionsval?

Är PS3-spel en normal vara?

Vad är substitutions och inkomsteffekten?

Vi ser att initialt hade Anders en varukorg där han köpte 7.5 PS3-spel och 5 suns, mer kunde han inte köpa eftersom han har en begränsad budget. Den yttre budgetlinjen visar att PS3-spel har blivit billigare varför kurvan skjuts utåt på x-axeln, maximalt kan han nu köpa 20 spel!

Det visar sig att Anders nu väljer en varukorg med 10 spel och 10 snus. Anders har alltså insett att alternativkostnaden av PS3-spel har sjunkit, därför konsumerar han mer av den varan.

Jahopp. Vad är då den lila linjen som går paralellt förskjuts tillbaka tills den tangerar den första I-kurvan? Se det som en hypotetisk sänkning av budgeten, den ritar vi ut för att vi vill undersöka hur konsumtionen i så fall sett ut för Anders. Vi vill ha en referenspunkt – C!

Se den totala effekten mellan 7.5 till 10, det är summan av substitutionseffekt och inkomsteffekten m a o den totala effekten av en prissänkning på PS3-spel.

A – C är substitutionseffekten, den är positiv eftersom spel i förhållande till snus har blivit billigare.

A – B är som sagt den totala effekten

C – B är inkomsteffekten, eftersom priset på spel är lägre har vi möjlighet att kosumera mer spel. Vår inkomst har blivit “högre” i den bemärkelsen att vi kan köpa mer prylar för samma budget.

PS3 är en normal vara då subst eff och inkomsteff går åt samma håll, m a o vid en prissänkning så köper vi mer av varan vilket som kan motiveras som normalt. Vi ökar kosumtionen dels eftersom varan blivitbilligare (inkomsteff) och dels eftersom alternativkostnaden av spel är lägre (substeff).

Advertisement

4 thoughts on “Anders Bornhäll på nya äventyr.

 1. Pingback: Tips till övning 2 samt repetition av övning 1. « Hans Westerberg

 2. s

  Hej hans skulle du bara kunna visa hur man ritar upp detta i ett diagram? Här är både tentafrågan och svarsförslaget.

  4. Vi studerar en marknad där efterfrågekurvan beskrivs av P = 10 – 3Q och
  utbudskurvan av P = 2 + Q (pris mäts i kronor och kvantitet i kg). Beräkna
  jämviktskvantitet och jämviktspris. Vad händer med kvantitet, konsumentpris och
  producentpris om säljarna måste betala in en skatt om 4 kr för varje kg av varan
  som säljs? (Lös med beräkning eller i noggrant ritat diagram.)
  Visa att 10 – 3Q = 2 + Q dvs 8 = 4Q ger jämviktskvantiteten Q = 2, 2p
  och jämviktspriset P = 2 + 2 = 4 (eller 10 – 3·2 = 4). 1p
  Förklara att om säljarna måste betala in en styckskatt om 4 kr blir
  utbudskurvan P = 6 + Q, 2p
  och vi får 10 – 3Q = 6 + Q dvs 4 = 4Q ger jämviktskvantiteten Q = 1. 1p
  Visa att konsumentpriset blir P = 6 + 1 = 7 (eller 10 – 3 = 7) 2p
  och producentpriset blir 4 kronor lägre dvs 3. 2p
  (Alternativt dras samma slutsatser av ett prydligt ritat diagram.)

  Reply
 3. s

  Även denna…

  10. Två företag på en marknad överväger att gå samman och
  bilda ett monopol. Företagen har ingen fast kostnad.
  Marginalkostnaden är konstant och densamma i båda
  företagen. Sammanslagningen innebär att marginalkostnaden
  sänks. Analysera i diagram välfärdseffekterna av
  sammanslagningen. Kan sammanslagningen vara potentiellt
  paretosanktionerad? Diskutera kortfattat hur
  konkurrensmyndigheterna bör ställa sig till en eventuell
  sammanslagning. Motivera ditt svar.
  Diagram med marknadens efterfrågekurva, MR, samt en högre
  och en lägre MC, 2p
  Visa att före sammanslagningen producerar marknaden där
  den högre MC skär efterfrågekurvan, 2p
  Visa att efter sammanslagningen producerar monopolet där den
  lägre MC skär MR, 1p
  Förklara med hänvisning till diagrammet att konsumentöverskott
  plus producentöverskott kan vara högre efter
  sammanslagningen, 2p
  Förklaring innefattande att konkurrensmyndigheterna kan vara
  positiv om KÖ + PÖ ökar (ett effektivitetsmål), 3p
  eller om bara KÖ ökar (ett konsumentinriktat mål),

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s