Om MRS


Har ändrat frågan lite för att slippa problem med överheten.

Gylfi Olafssons marginalnytta för vara A är MUa=10-2Qa, hans marginalnytta för vara B är MUb=9-3Qb. Priset på vara A är 2, priset på vara B är 1.  (Pa=2 och Pb=1)

Vilket av alternativen är en optimal punkt?

a) Qa=1 och Qb=1

b) Qa=1 och Qb=2

c) Qa=2 och Qb=1

d) Qa=2 och Qb=2

Genom att ta (Priset på vara a/Priset på vara b) får vi b-linjens lutning.

\frac{MU_{a}}{MU_{b}}=\frac{P_{a}}{P_{b}}

2/1=2, lutningen är således 2.

Om vi sätter in de olika kvantiteterna i respektive formel får vi ett antal olika nyttor enligt:

a) MUa=8 och MUb=6

b) MUa=8 och MUb=3

c)MUa=6 och MUb=6

d)MUa=6 och MUb=3

En optimal konsumtion får vi när b-linjen tangerar MUa/MUb=MRS, dvs när lutningen av MRS = b-linjens lutning.

I d) är MRS = 6/3 =2 vilket sammanfaller med b-linjens lutning. Det är m a o det enda logiska svaret.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s