Om punktelasticitet


När vi vill få ut elasticiteten i en punkt,

och har P som en funktion av Q, använder vi oss av:

E= \frac{1}{k} * \frac{P}{Q}

Om vi har Q som en funktion av P använder vi oss av

E= k * \frac{P}{Q}

Se exempel här.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s