Inkommen fråga om MRS


Jag ställde en fråga, i slutet av ett inlägg;

Givet

-\frac{\Delta Q_{ol}}{\Delta Q_{M}}=MRS

Om – MRS= 2, priset på öl är 2, och priset på mussla är 5. Ska Pierre då konsumera mer musslor eller mer öl? Varför?

\frac{\Delta Q_{ol}}{\Delta Q_{M}}=\frac{P_{M}}{P_{ol}}

då har vi

\frac{2}{1}=\frac{2.5}{1}

M a o nyttomaximerar vi inte. Det vi vill göra är att sätta MRS lika med budgetlinjen, m a o måste öka täljaren i vänsterled och minska nämnaren – det vill säga öka konsumtionen av öl och minska konsumtionen av musslor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s