Öl och musslor revisited


I uppgiften med namn Öl, musslor och MRS från bloggen anger du att MRS= 4 men det står att MRS = -deltaQöl/deltaQmusslor. Och jag tänker säkert fel men undrar därför vad det är jag fått om bakfoten men om jag delar ÖL/Musslor så blir det ju 2/4 = 1/2. Dvs för öl kostar 2 euro st och musslor 4 euro per hekto. Och då får jag det till att alternativ c) är rätt ty för att kvoten öl/musslor ska bli rätt måste han ju dricka 4 ggr mer öl än musslor för att mrs ska bli 4. Så då behöver han mer öl och mindre musslor.

För att det ska gå ihop med ditt tänk tycker jag att MRS = -deltaQmusslor/deltaQöl.

Vad gör jag fel?

Att MRS blir 4 är ingenting jag räknat ut, det anges i frågan. MRS visar lutningen på indifferenskurvan, och de är 4. Om

MRS=- \frac{\Delta Q_{ol}}{\Delta Q_{m}}=4

så innebär det att vi Pierre vill ha 4 öl för att kompensera en mussla. Han gillar musslor mer än han gillar öl. Öl kostar 2:- och musslor kostar 4:-, lutningen på budgetlinjen blir således 4/2=2. Du hade vänt på det. Förvirringen beror sannolikt på att vi satt öl på y-axeln (dvs öl som en funktion av mussla) och inte tvärt om, rita in en budget och beräkna lutningen på den kurvan så förstår du. Lutningen 1/2 hade vi fått med en figur som formulerat som mussla som en funktion av öl. Eller beakta följande, kanske lite krångligare, samband:

\frac{MU_{x}}{MU_{y}}=\frac{P_{x}}{P_{y}}=\frac{\Delta Q_{y}}{\Delta Q_{x}}

Med det sagt, om vi konsumerar mer musslor, vet vi att MRS kommer att sammanfalla med b-linjen.

För att kontrollera om ni förstod; 

Om – MRS= 2, priset på öl är 2, och priset på mussla är 5. Ska Pierre då konsumera mer musslor eller mer öl? Varför?

Advertisement

6 thoughts on “Öl och musslor revisited

 1. Hannah

  Fast det “krångligare sättet” står det ju också att man ska dela priset på y axeln med priset på x axeln.. vilket blir precis som jag gjort hela tiden= öl/musslor =2/4=1/2.. så det har inte klarnat av detta alls 😦 Jag vet ju om att MRS redan var givet från början till 4 men just att den enligt def. är öl/musslor förstår jag inte varför vi ska dela musslor/öl för att se om det överstämmer med lutningen?

  Reply
  1. hanswesterberg Post author

   Ja, men det beror ju på i vilken ordning du ställde upp ekvationen. Om MUx/MUy=Py/Px och om MUy/MUx=Px/Py, ser du skillnaden?

   Sätter du upp en godtycklig budget, slipper du det här problemet.

   Reply
   1. hanswesterberg Post author

    …och just det, jag har inte haft för avsikt att det är just x- och y-axeln som avses i formeln, utan vara x och vara y. Tänk inte så, för ibland kan vi formulera frågan som att vara x är på y-axeln och vice versa.

    Känns det bättre nu?

    Reply
 2. Pingback: MRS « Hans Westerberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s