Ännu en duggafråga. (9 feb 2009, fråga 10)


10. Stig skulle få dubbelt så hög marginalnytta från en till flaska vatten som från en till flaska
läsk. Om priset på läsk är 10 kr per flaska vet vi att Stig maximerar sin nytta om priset på en
flaska vatten är:
A. 10 kr
B. 15 kr
C. 20 kr
D. 5 kr

Om marginalnyttan är dubbelt så hög för vatten som för läsk kan vi tänka oss att han behöver 2 läsk för att kompensera för en vatten torde lutningen på indifferenskurvan vara 2/1. Ni minns ju säkert också att lutningen på indifferenskurvan sammanfaller med lutningen på budgetlinjen där individen maximerar sin nytta. Således borde lutningen i budgetlinjen också vara -2 i den punkten.

Enklast är att tänka sig en budget, säg 100 kr. Då kan vi maximalt köpa 10 läsk (100/10), och maximalt x vatten, lutningen måste bli 2.

100/10 = 10 läsk maximalt, sätt det på y-axeln.

100/x = ? vatten maximalt

Vi vet ju att lutningen kan beräknas genom att dela maximalt antal läsk med maximalt antal vatten, och lutningen ska bli 2.

10/5 = 2….

100/x = 5

x är 20, priset på vatten är 20.

Jag delar alltså vår budget med priset på vatten och det ska bli 5. M a o är maximalt antal vatten vi kan köpa med vår budget 5. Sätt 5 på x-axeln och dra ett streck därifrån till 10 på y axeln. Då har ni satt lutningen till 2 vilket som sammanfaller med lutningen av indifferenskurvan givet att priset på vatten är 20.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s