Snarlikt övning 1, en liten hjälp på vägen.


När jag kommer hem finns två uppgifter i hushållet; laga mat och läsa läxor med Mahad. När jag och Khadra stod inför valet hur vi skulle dela upp arbetet gjorde vi följande uträkning:

På en timme, om Khadra enbart ägnar sig åt en av hushållssysslorna;

Läser Khadra 5 sidor med Mahad

eller

Lagar Khadra 20 hg mat

På en timme, om Hans enbart ägnar sig åt en av hushållssysslorna;

Läser Hans 10 sidor med Mahad

eller

Lagar Hans 10 hg mat.

Med den vetskapen vet vi hur vi ska sätta ut axlarna. Med Khadras graf som exempel, sätter vi 5 på “Sidor”-axeln, eftersom det är vad hon kan producera om hon enbart läser läxor med Mahad. På “Hg Mat”-axeln sätter vi 20 eftersom det är vad hon producerar om hon enbart lagar mat men inte läser några läxor.

På en timme, om vi i vårt hushåll delar lika på sysslorna, och ägnar en halvtimme åt vardera, läser Hans 5 sidor läxor med Mahad och lagar 5 hg mat = 10 enheter hushållssyssla.

Khadra lagar 10 hg mat och läser 2,5 sidor läxa med Mahad = 12,5 enheter hushållssyssla.

Totalt producerar då hushållet 12,5 + 10 = 22,5 enheter hushållssyssla.

Om vi i stället specialiserar oss enligt teorin om komperativa fördelar, dvs, på det vi är relativt bäst på:

Hans läser då 10 sidor läxor med Mahad och Khadra lagar 20 hg mat = 30 enheter hushållssysslor!

Vi har alltså producerat mer av både mat och lästa sidor vilket alla i hushållet drar nytta av!

Både Khadra och Hans har i det senare fallet producerat det alternativ där alternativkostnaden är som lägst eller lika stor som det andra alternativet.

Khadras alternativkostnad för att läsa (per sida) är 20/5= 4 hg mat – hon ger upp 4 hg mat för att läsa en sida.

Khadras alternativkostnad för att laga mat (per hg mat) är 5/20= 1/4 – hon ger upp 1/4 sida för att laga 1 hg mat.

Hans alternativkostnad är 10/10=1 i båda fallen, eftersom han är lika bra/dålig på båda sysslorna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s